Arrestimi i Isni Kilajt, Specialja jep arsyet për vazhdimin e paraburgimit

Gjykata Speciale ka publikuar vendimin dhe arsyet për vazhdimin e paraburgimit ndaj ish-komandantit të UÇK-së, njëherësh ish-kryetarit të Malishevës, Isni Kilaj.

Ky vendim u mor nga gjykatësi i procedurës paraprake, Nicolas Guillou, i cili më 6 nëntor urdhëroi vazhdimin e paraburgimit kundër Isni Kilajt.

Kilaj është arrestuar më 2 nëntor 2023, nga Gjykata Speciale dhe arrestimi i tij ndërlidhet me vepra të ndryshme penale, duke përfshirë pengimin e personave zyrtarë në kryerjen e detyrave zyrtare.

Ai është dërguar në objektin e paraburgimit të Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë, ku dhe u paraqit para gjykatësit të procedurës paraprake, Nicolas Guillou.

Në vendimin e publikuar më 9 nëntor 2023, gjykata konstatoi se ka arsye të artikulueshme për të besuar se ekziston rreziku që Kilaj të ikë (edhe pse ky rrezik është i moderuar), të pengojë ecurinë e procedurës penale, dhe për rrjedhojë të kryejë vepra të tjera duke kërkuar vazhdimin e paraburgimit të Kilajt, në përputhje me nenin 41(6)(b) të ligji.

Gjykata ka shqyrtuar dhe kërkesën për lirim me kusht por sipas Prokurorisë asnjë modalitet i lirimit me kusht nuk mund të mjaftonte për të zbutur rreziqet ekzistuese në lidhje me Kilajn.

“SPO përgjigjet se Kilaj [REDAKTUAR], dhe se lirimi i tij në këtë kohë, ndërkohë që hetimet e SPO-së në lidhje me të janë në vazhdim, do të gjeneronte rreziqet e pamenaxhueshme të pengimit të procedurave. SPO rithekson se të tilla rreziqet mund të menaxhohen vetëm nëpërmjet regjimit të monitorimit të komunikimeve në dispozicion në ambientet e paraburgimit të SC”- thuhet në vendim.

Lidhur me rrezikun e arratisjes, gjyqtari i vetëm konstaton se disa nga kushtet e propozuar nga mbrojtja mund të zbuste një rrezik të tillë në lidhje Kilajn.

“Gjyqtari i vetëm vlerëson pozitivisht gatishmërinë e z. Kilaj për të marrë pjesë në vendin e tij komisariati në frekuencën e përcaktuar nga gjyqtari i vetëm, dorëzon pasaportën dhe çdo dokument tjetër udhëtimi ndërkombëtar, t’i nënshtrohet monitorimit të tij lëvizjet me anë të etiketës së kyçit të këmbës ose të ngjashme, dhe respektojnë çdo kusht tjetër që gjyqtari i vetëm mund t’i konsiderojë të përshtatshme”- përshkruhet në vendim e DHSK.

Megjithatë, për sa i përket rrezikut të pengimit të ecurisë së procedurave të Gjykatës Speciale ose duke kryer krime të mëtejshme, gjyqtari i vetëm konstaton se asnjë nga kushtet e vendosura e paraqitur nga mbrojtja mund të kufizojë Kilajn për të penguar përparimin e KS procedimin dhe kryerjen e veprave të tjera.

“Gjyqtari i vetëm është veçanërisht i ndërgjegjshëm për faktin se duke poseduar materialin e sekuestruar, z. Kilaj ka njohuri për [REDAKTUAR], si dhe informacione të tjera konfidenciale [REDAKTUAR] që kanë të bëjnë me procedurat e KD”- sqarohet në vendim.

Duke pasur parasysh natyrën e vazhdueshme të hetimeve në lidhje me Kilajn, gjyqtari i vetëm konsideron se rreziku i pengimit të procedurave dhe kryerjes së veprave të mëtejshme, duke përfshirë [REDAKTUAR], mund të menaxhohet në mënyrë efektive vetëm nëpërmjet regjimi i monitorimit të komunikimeve i disponueshëm në ambientet e paraburgimit.

Për të njëjtat arsye, gjyqtari i vetëm, Nicolas Guillou konsideron se asnjë shtesë e arsyeshme – kushtet, të vendosura nga gjyqtari i vetëm, janë në dispozicion për të zbutur në mënyrë adekuate rreziqet ekzistuese.

“Gjyqtari i vetëm konstaton se kushtet e propozuara nga mbrojtja si lirimi i përkohshëm i Kilajt janë të pamjaftueshme për të zbutur rrezikun e pengimit Procedurat e SC ose kryerja e krimeve të mëtejshme”- ka arsyetuar gjykata.

Së fundi, gjyqtari i vetëm rikujton rëndësinë e parimit të proporcionalitetit në përcaktimin e arsyeshmërisë së paraburgimit. Në të tashmen rrethanat, dhe duke vënë në dukje se Kilaj është ndaluar vetëm që nga 2 nëntori 2023, gjykata është e mendimit se nuk ka asnjë çështje proporcionaliteti në këtë fazë.

Në përfundim, gjyqtari i vetëm ka udhëzuar Prokurorinë që të paraqesë aktakuzën kundër Kilajt pas paraqitjes së tij në gjykatë.

“Duke u thënë kështu, dhe duke pasur parasysh rregullin 57(1) të Rregullores, vëren Gjykatësi i Vetëm angazhimin e SPO-së gjatë seancës së parë të paraqitjes për të punuar me shpejtësi me qëllim që të sigurohet që aktakuza kundër z. Kilaj të ngrihet sa më shpejt që të jetë e mundur”- thuhet në vendim.

Për arsyet e mësipërme, gjyqtari i vetëm dha arsyet për këtë vazhdimi i ndalimit të Kilajt dhe urdhëron mbrojtjen, nëse dëshiron, të paraqesë parashtresa për shqyrtimin të paraburgimit deri të martën, 5 dhjetor 2023.

Gjithashtu, gjykata  urdhëron SPO nëse mbrojtja vendos të mos paraqesë asnjë parashtresë brenda afatit të lartpërmendur, për të paraqitur parashtresa për shqyrtimin e paraburgim deri të hënën, 11 dhjetor 2023, me paraqitjen e tij nga Mbrojtja përgjigje deri të enjten, 21 dhjetor 2023, nëse dëshiron.

ZPS-ja njoftoi se po kryente operacione në vazhdimësi në Kosovë në një proces hetimor që përqendrohet në vepra penale kundër pengimit të drejtësisë.

Zyra e Prokurorit të Specializuar gjithashtu ka njoftuar se do të vazhdojë të hetojë dhe të ndjekë penalisht të gjithë ata që janë të përfshirë në pengimin e drejtësisë dhe veprat penale të ngjashme, përfshirë ata që frikësojnë dëshmitarët apo ofrojnë mbështetje financiare për këto vepra.

Në vitin 2015, Kuvendi i Kosovës miratoi Ligjin për Gjykatën Speciale, një institucion i cili operon në kuadër të ligjeve të Kosovës, por me juridiksion në territorin e Holandës.

Gjykata ka si detyrë hetimin e pretenduar të krimeve të kryera nga pjesëtarë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) kundër pakicave etnike dhe rivalëve politikë në periudhën nga janari 1998 deri në dhjetor 2000.

Në këtë institucion, aktualisht po zhvillohen disa raste gjyqësore. Në mesin e të akuzuarve ndodhen ish-krerë të UÇK-së, përfshirë ish-presidentin Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi. Ata janë akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit.