array(1) {
 [0]=>
 array(2) {
  ["archive_color"]=>
  string(7) "#ae1919"
  ["menu_attr"]=>
  string(37) "https://kallxo.com/per-ne/te-drejtat/"
 }
}

Të Drejtat Autoriale

Të gjitha prodhimet e publikuara në KALLXO.com kontrollohen, menaxhohen dhe janë pronë e mbrojtur me të drejtën autoriale.

Prodhimet me të drejtë autoriale të publikuara në KALLXO.com llogariten por nuk kufizohen në:  të gjitha publikimet e KALLXO.com, Jeta në Kosovë, Drejtësia në Kosovë, Prishtina Insight, Gazeta Jeta në Kosovë, Jeta në Komunë dhe publikimet e tjera të BIRN dhe Internews Kosova.

Ndalohet çfarëdo publikimi, ri-publikimi, referimi, kopjimi, modifikimi apo shfrytëzimi i materialeve të publikuara pa lejen paraprake të zyrtarëve të autorizuar të KALLXO.com dhe redaksive përkatëse.

Kushdo që dëshiron që t’u referohet, publikojë, ri-publikojë apo t’i përdorë në çfarëdo mënyre materialet e sipërpërmendura, obligohet t’u përmbahet rregullave në vijim:

– Prodhimet e publikuara në KALLXO.com mund të ri-publikohen vetëm në marrëveshje me shkrim me  redaksinë përkatëse.

– Materiali i ri-publikuar në marrëveshje me redaksinë e KALLXO.com në nisje të tyre duhet të përmbajë informacionin se është ri-publikim dhe duhet të përmbajë linkun e burimit të materialit.

-Çdokush që nuk u përmbahet të drejtave të autorit do përballet me procedurat ligjore të parapara në legjislacionin momental në Kosovë dhe legjislacionin e vendit ku është kryer ri-publikimi.

Diskutimi online

 1. Lexuesi inkurajohet të fokusohet në diskutime konstruktive dhe përmbajtjesore të ndërlidhur me temën e publikuar;
 2. Nuk lejohet përdorimi i gjuhës raciste, diskriminuese, denigruese, të urrejtjes ose të nxitjes së veprimeve kriminale;
 3. Nuk lejohet përdorimi i fjalëve ofenduese dhe sharjeve;
 4. Nuk lejohet publikimi i komenteve që përmbajnë fakte të pa verifikuara.
 5. Ndalohet përdorimi i informacioneve të pasakta, shpifjeve dhe fyerjeve
 6. KALLXO.com rezervon të drejtën që komentet me përmbajtje të tillë të fshihen ose redaktohen pa asnjë paralajmërim.