Gjykata Themelore e Gjakovës - Foto: KALLXO.com

Gjakovë - Dënohet ish-asamblisti PDK-së për mosraportim të pasurisë

 

Ilir Beqiri ish-asamblisti i PDK-së për mosraportim ose raportim të rremë të pasurisë, u dënua me 6 muaj burgim me kusht, dënim ky i cili nuk do t’i zëvendësohet nëse brenda 1 viti nuk kryen vepër tjetër penale. Gjykatësi i rastit, Drilon Haraçia të njëjtit ia shqiptoi edhe gjobën prej 300 eurove.

Ilir Beqiri akuzohej për mos-raportim ose raportim të rrejshëm të pasurisë në kohën kur kishte qenë asamblist i PDK-së në Gjakovë.

Gjatë ditës së djeshme, i njëjti kishte pranuar fajësinë.

Ai kishte thënë se është bërë një lëshim, e njëjta është bërë nga pakujdesia dhe neglizhenca.

“Kam menduar se te deklarimi i pasurisë duhet të paraqiten vetëm të hyrat publike dhe jo ato private, e gjithashtu nuk kam pasur ndonjë qëllim tjetër”, kishte thënë ish-asamblisti Ilir Beqiri.

Në këtë kishin kaluar 16 muaj nga mbajtja e seancës së fundit, e cila ishte mbajtur me datë 2 prill 2019.

Kjo gjë kishte ndodhur pasi fillimisht këtë rast e ka gjykuar gjykatësi Mentor Bajraktari, i cili nga departamenti i përgjithshëm ka kaluar në departamentin e krimeve të rënda, pastaj kishte filluar kriza me pandeminë Covid-19 ku ishte ndërprerë mbajtja e seancave gjyqësore, ndërsa pastaj rasti kishte kaluar te gjykatësi Drilon Haraçia.

Ish-asamblisti i PDK-së në Gjakovë, Ilir Beqiri, i cili akuzohej për mos-raportim ose raportim të rremë të pasurisë, ishte deklaruar i pafajshëm.

Sipas aktakuzës, Ilir Beqiri po akuzohet se nuk ka bërë deklarim të pasurisë apo të ardhurave, e këtë duke e ditur që si këshilltar në Asamblenë Komunale në Gjakovë, duhej ta bënte.

Duke mos respektuar ligjin ai nuk i kishte dërguar të dhënat në afatin ligjor në Agjencinë kundër Korrupsionit në Prishtinë.

Në aktakuzë thuhet se të dhënat e kërkuara për periudhën 1 janar deri më 31 dhjetor të vitit 2016, nuk i kishte shënuar saktë.