Mungon i akuzuari në Gjykatën e Prizrenit, shtyhet gjykimi për rastin e fajdes

Në mungesë të të akuzuarit Lekë Shala ka dështuar të mbahet seanca e radhës në Gjykatën e Prizrenit për rastin e fajdes.

Shala, sipas Prokurorisë po akuzohet se dy të dëmtuarve Mehmet dhe Luan Morina i ka dhënë 290 mijë euro para hua duke ia kërkuar këto me kamata vjetore në kundërshtim me ligjin.

Më tej Prokuroria pretendon se pasi të dëmtuarit nuk e kishin përmbushur këtë kontratë, i akuzuari ia ka shitur tokën e tyre e cila kishte vlerë 700 mijë euro duke e zbritur në gjysmën e çmimit për 324 mijë e 82 euro.

Miftar Qelaj, mbrojtjes i palës së akuzuar ka deklaruar se Lekë Shala për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore nuk kishte mundur që të vinte në Kosovë.

Avokati shtoi se për këtë Shala do t’i paraqesë edhe raportet mjekësore.

Nën këto rrethana, në mungesë të kushteve ligjore shqyrtimi i sotëm është anuluar.

Seancat e radhës janë caktuar 2 dhe 6 tetor të këtij viti.

Sipas prokurorisë, Lekë Shala akuzohet se me datë 24 korrik 2014, duke e ditur se të dëmtuarit-vëllezërit Mehmet dhe Luan Morina janë në gjendje të rëndë financiare lidh kontratë mbi huanë duke i dhënë 290 mijë euro duke përcaktuar që huaja të kthehet me këste.

Aktakuza më tej sqaron se deri me datë 25 korrik 2015, është përcaktuar të kthehet shuma 50 mijë euro ndërkaq, 240 mijë euro duhet të ktheheshin deri më 25 korrik 2016, e nëse nuk mund t’i paguajnë me kohë ata detyrohen ta paguajnë tërë shumën deri në dhjetor të 2016.

Sipas aktakuzës, i akuzuari Lekë Shala në kundërshtim me Ligjin për marrëdhëniet detyrimore vendos kamatë vjetore 24% edhe pse kamata vjetore me ligj është 8% në vit.

Shala, më tej si pasojë e mospërmbushjes së kësaj kontrate, nëpërmjet përmbaruesit kërkon shitjen e paluajtshëmrisë të lënë peng sipas kontratës ku parcelën kadastrale të vlerësuar 700 mijë euro në emër të borxhit e shet për 324.682,00 euro duke i shkaktuar dëme në vlerë prej gjysmës së diferencës së çmimit.

Me këtë sipas Prokurorisë i akuzuari Lekë Shala akuzohet se ka kryer veprën penale të fajdes.