Vlerësimi i Rreziqeve në Kosovë që nga Shpallja e Pavarësisë

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) bën publikimin e raportit me titull “Vlerësimi i rreziqeve në Kosovë që nga shpallja e pavarësisë-Shkurt 2008 – Qershor 2017” raport ky që është në kuadër të progamit për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë.

Ky raport bën vlerësimin e rrezikut nga ekstremizmi i dhunshëm në Republikën e Kosovës dhe i qaset atij me një model që përshtatet më së miri kontekstit të Kosovës.

QKSS ka krijuar një bazë të të dhënave me incidentet e ndodhura në vend në periudhën shkurt 2008 – qershor 2017.

Raporti bën analizën e incidenteve që kanë ndodhur, ndarjen në bazë të motivit të tyre, rëndësisë dhe pasojave që ato mund të kenë dhe rreziku nga luftëtarët e kthyer në Kosovë nga konflikti i Sirisë dhe Irakut.

Në panel të pranishëm do të jenë Ambasadorja Holandeze Gerrie Willems, Florian Qehaja, Drejtor Ekzekutiv QKSS dhe Skender Perteshi, Hulumtues QKS.