Abi Çarshia - Rrënimi i objektit - Korrik 2019

Rrënimi i aneksit të 'ABI Çarshisë', deputetja e LVV-së dënohet me burgim

Gjykata e Prizrenit vendosi të martën që t’i shpallë fajtorë dhe t’i dënojë dy nga gjashtë zyrtarët e kësaj komune nën akuzat për keqpërdorim të detyrës zyrtare.

Rasti i rrënimit të aneksit të “ABI Çarshisë” sipas Prokurorisë ka ndodhur më 19 dhe 21 korrik të vitit 2019, kur i dëmtuari Irfan Fusha kishte dorëzuar aplikacionin për legalizim.

Seanca e shpalljes së akgjykimit – 17.05.2022 – foto Arlinda Mehmeti – KALLXO

Ish kryeinspektori Islam Thaçi së bashku me inspektoren Jetmire Vrenezi janë dënuar me nga 3 vite burgim dhe 2,000 euro gjobë secili veç e veç.

Ndërkaq, Egzona Morina- Thaçi, Arian Taraku, Isë Bislimaj dhe Shqipëron Krasniqi, janë liruar nga akuzuat.

Ky vendim është dhënë nga trupi gjykues i përbërë nga kryetarja Kymete Kicaj me anëtarët Raima Elezi dhe Refki Piraj.

Seanca e shpalljes së akgjykimit – 17.05.2022 – foto Arlinda Mehmeti – KALLXO

Sipas Prokurorisë, Islam Thaçi në cilësinë e drejtorit të Inspektoratit, Jetmire Vrenezi dhe Egzona Morina- Thaçi inspektore të ndërtimit, Arianit Taraku dhe Isë Bislimaj zyrtarë në Drejtorinë e Inspektoratit, Shqipëron Krasniqi përfaqësues ligjor në Komunën e Prizrenit duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar kanë mundësuar kundërligjshëm realizmin e rrënimit të aneks-objektit “Abi Çarshia” në Prizren.

Aktakuza më tej sqaron se rrënimi kishte ndodhur duke e pasur të ditur faktin se i dëmtuari Irfan Fusha veçse e kishte dorëzuar aplikacionin për legalizim të aneksit.

Rasti për të cilin akuzohen të pandehurit ka ndodhur më 19 dhe 21 korrik 2019.

Vazhdon rrënimi në objektin e ‘Abi Çarshia’ në Prizren

Prokuroria pretendon se të njëjtit kanë vepruar në kundërshtim me Ligjin për trajtimin e ndërtimeve pa leje, Udhëzimin Administrativ nr.06/19, Ligjin mbi procedurën e përgjithshme administrative, si dhe vendimet e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, nr. A-213/18 dhe A-179/19, me të cilat ishin anuluar aktvendimet e Drejtorisë së Inspektoratit Komunal të Ndërtimtarisë në Prizren.

Sipas Prokurorisë, këto vendime obligojnë organet komunale në Prizren të veprojnë konform Ligjit për trajtimin e ndërtimeve pa leje, si dhe udhëzimeve administrative në fuqi, andaj sipas aktakuzës, të akuzuarit duke mos i përfillur këto vendime, veprojnë në kundërshtim me ligjet në fuqi.

Dëmi që pretendohet se i është shkaktuar “ABI Çarshia”, me rrënimin e aneksit në fjalë konsiderohet 69 mijë e 729 euro.

Me këto veprime, të akuzuarit e lartcekur ngarkohen se kanë kryer veprën penale – keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar.

Për të gjitha këto akuza i kanë mohuar të akuzuarit, ndërkaq, Arianit Taraku dhe Isë Bislimaj janë mbrojtur në heshtje.

Raportimet e KALLXO.com lidhur me këtë rast mund t`i lexoni duke klikuar në këtë LINK.