Konferenca e Thaçit dhe të tjerëve, trupi gjykues publikon axhendën

Dhomat e Specializuara në Hagë kanë publikuar axhendën e përpiluar në çështjen Thaçi dhe të tjerët.

Më 15 shkurt në ora 9:30, pritet të mbahet konferenca përgatitore ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit.

Lidhur me këtë, paneli i gjykatës ka publikuar axhendën në të cilën ka bërë të ditur se do të kërkojë përgjigje specifike nga ZPS për çështjet e artikuluara në paragrafët 1-5 të rregullit 118 të Rregullores.

Saktësisht thuhet se do të kërkojnë nga Prokuroria të përgjigjen në pyetjet se:

a) Sa dëshmitarë gjithsej ka ndërmend të thërrasë ZPS?

b) A ka ndërmend ZPS të zvogëlojë apo ngushtojë numrin e akuzave në aktakuzë?

c) A parashikon ZPS paraqitjen e provave në lidhje me çdo vend krimi të listuar në aktakuzë?

Tutje bëhet e ditur se ndër çështjet që do të diskutohen janë edhe:

Sa vende krimi do të referohen në Prokurorinë e Specializuar rast, dhe sa prej tyre zbatohen drejtpërdrejt për akuzat?

e) Sa kohë mendon Prokurori i Specializuar se do t’i duhet të paraqesë provat në rastin e tij?

f) A ka pasur sukses Prokurori i Specializuar në krijimin e një plani apo metodë përmes së cilës ai do të jetë në gjendje të shkurtojë gjatësinë e vlerësuar të marrjes në pyetje të drejtpërdrejtë të dëshmitarëve?

g) Cilët faktorë beson se duhet të ketë Kolegji nga Prokurori i Specializuar marrë parasysh kur ushtron diskrecionin e tij për të përcaktuar kohën në dispozicion Prokurorit të Specializuar për të paraqitur provat e tij?

Paneli ka theksuar se temë diskutimi do të jetë tejkalimi i kohës së caktuar.

“Prokuroria Speciale beson se mbi 700 orë direkt dëshmitë e ekzaminimit janë të garantuara në këtë çështje, kur kjo shifër tejkalon kohën e caktuar për prokurorinë në kompleksin e mëparshëm rastet para gjykatave të ndryshme penale ndërkombëtare dhe gjykatave speciale?”- thuhet në axhendë.

Më tej bëhet e ditur se gjykata do të kërkojë përgjigje për datën e Prokurorit të Specializuar për mbylljen e çështjes, obligimin e Panelit për të siguruar që mbrojtjes t’i ofrohet një mundësi e drejtë për të marrë në pyetje dëshmitarët dhe kohën e nevojshme në sallën e gjyqit për të trajtuar çështjet ndihmëse.

Paneli mes tjerash do të kërkojë të dijë edhe për gjendjen aktuale dhe marrëveshjen ndërmjet palëve për çështje faktike dhe juridike.

“k) Cilët dëshmitarë në listën e Rregullës 95(4) të ZPS, nëse ka, ka vendosur tani ZPS se nuk do të kërkojë të thërrasë? l) Përafërsisht sa pjesë ose përqindje e provave të propozuara, siç përmbahen në listën e Rregullës 95(4)(c) të saj, ka në plan Prokuroria të kërkojë të ofrojë nga tabela dhe jo përmes një dëshmitari”- përshkruhet në axhendë.

Trupi gjykues po ashtu do të kërkojë përgjigje specifike nga Prokurori i Specializuar për pyetjet e më poshtme procedurale shtesë:

a) Sa dëshmitarë të bazuar në krim do të thirren? b) Sa dëshmitarë të “strukturës së UÇK-së” do të thirren? c) Sa dëshmitarë do të dëshmojnë në lidhje me veprimet dhe sjelljen e të akuzuarve? d) Sa dëshmitarë duhet të dëshmojnë në lidhje me elementet kontekstuale që lidhen me akuzat (në veçanti, ekzistenca dhe natyra e pretenduar e konfliktit të armatosur; ekzistenca e supozuar e një sulmi të gjerë ose sistematik të drejtuar kundër një popullsie civile)? Nga këto, sa do të dëshmojnë plotësisht – personalisht dhe sa do ta bëjnë këtë në përputhje me Rregullat 153 dhe 154 të Rregullores”, thuhet në agjendë.

Gjykata në vijim ka listuar edhe pyetjet  për të cilat do të kërkojë përgjigje për çështjet si:

Zhdukja me forcë, si krim kundër njerëzimit (A është UÇK-ja një “organizatë politike” sipas kuptimit të nenit 13(1)(i) të Ligjit?); iii. Ndalimi abitrar, si krim lufte (A duhet të ketë një prag graviteti për heqjen e lirisë?); iv. Tortura, si krim lufte dhe si krim kundër njerëzimit (A kërkojnë të dyja veprat që kryesi të ndjekë një qëllim të caktuar?). e) Autoritetin e Trupit Gjykues për të rishikuar gjetjet e Dhomës së Apelit në lidhje me NPK-në, siç pasqyrohet në Vendimin e tij mbi Mocionet që Kundërshtojnë Juridiksionin e Dhomave të Specializuara. 3 f) Pragu ligjor për nivelin e organizimit që kërkohet që një grup të jetë palë në një konflikt të armatosur.

Temë diskutimi do të jenë edhe referencat për planin e supozuar serb për spastrimin etnik të Kosovës nëpërmjet operacionit “Patkoi” dhe referencat për krimet nga forcat serbe në Kosovë.

Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi dhe Jakup Krasniqi po mbahen në paraburgim në Hagë prej nëntorit të vitit 2020.

Deri më tani, Gjykata ka refuzuar çdo kërkesë për mbrojtje në liri të ish-krerëve të UÇK-së.

Ata po akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit si përndjekje, burgosje, akte çnjerëzore, torturë, zhdukje dhe vrasje, si dhe me 10 pika për krime lufte si arrestim, ndalim arbitrar, torturë dhe vrasje të paligjshme.

Të gjitha raportimet e KALLXO.com mund t’i lexoni në këtë LINK