Dosja e Prokurorisë: Të akuzuarit blenë banesë e veturë me para të fituara nga shitja e drogës

Shahadin dhe Sefer Hasani, të akuzuar për veprën penale shpëlarje e parave kanë dalë sot para Gjykatës së Prishtinës.

Sipas aktakuzës, i pandehuri Shahadin Hasani gjatë vitit 2015, me qëllim të fshehjes apo maskimit të natyrës e burimit të pasurisë së përfituar me aktivitet kriminal, i cili aktivitet ishte i ndërlidhur me veprën penale – narkotikët, dhe me qëllim që kjo pasuri e kundërligjshme të duket si e ligjshme, me paratë të cilat i ka përfituar nga aktiviteti kriminal ka blerë një banesë në Prizren, me çka akuzohet se ka kryer veprën penale – shpëlarje e parave.

Poashtu, lidhur me të pandehurin Sefer Hasani, aktakuza thekson se gjatë vitit 2015, me qëllim të fshehjes apo maskimit të natyrës e burimit të pasurisë së përfituar me aktivitet kriminal, i cili aktivitet ishte i ndërlidhur me veprën penale – narkotikët, dhe me qëllim që kjo pasuri e kundërligjshme të duket si e ligjshme, ka blerë banesë sipas kontratës mbi bashkimin e mjeteve për ndërtimin e banesave si dhe kompensim një veturë xhip në vlerë prej 20,000.00 eurove.

Që në fillim të seancës prokurorja Habibe Salihi theksoi se pas dëgjimit të ekspertit në seancën e kaluar ka vlerësuar deklaratën e tij, ka bërë krahasimin me ekspertizën, plotësimin e ekspertizës dhe deklaratën e tij të dhënë para trupit gjykues dhe pas kësaj ka rezultuar se eksperti nuk ka qenë në gjendje të tregoj se sa janë të ardhurat neto.

Andaj e njëjta propozoi që të dëgjohet në cilësi të dëshmitarit eksperti Driton Thaçi që ka përpiluar raportin e ATK-së.

Mbrojtësit e të akuzuarve, Halil Palaj dhe Ali Beka, refuzuan propozimin e prokurores.

Ky i fundit e arsyetoi me faktin se  raporti informues i ATK-së do të shkaktonte vetëm prolongimin e procedurës, kjo për shkak se nëse të pandehurit nuk kanë bërë deklarimin e të ardhurave jo domosdoshmërisht ka të bëjë më shpëlarje të parave, por mund të ketë vepër penale shmangie nga tatim.

Trupi gjykues pas këshillimit dhe votimit mori aktvendim me të cilin u aprovua kërkesa e prokurores për dëgjim të dëshmitarit Driton Thaçi.

Seanca e radhës u caktua  me 24 shkurt.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!