Oda Disiplinon Avokatët

“Drejtësia në Kosovë” diskuton për vendimet e Odës së Avokatëve për t’i disipilinuar avokatët.

Pse OAK-u ka vendosur që avokatëve t’ua ndalojë të bëjnë fotokopje?Çfarë veprimtarishë tjera u janë ndaluar avokatëve? A do lejohen profesorët universitarë të punojnë edhe si avokatë? Cilat janë rregullat e reja të cilat do zbatohen gjatë angazhimit ex-officio të avokatëve?

A do mund ta ndalë kjo keqpërdorimin me pagesat e avokatëve të cilët paguhen nga fondet publike?Cilat do jenë dënimet të cilat do t’ u shqiptohen avokatëve që angazhohen jashtë rregullave të Odës?

Në fund të emisionit mund të ndiqni Rubrikën “Policia”. 

“Drejtësia në Kosovë” çdo të premte në RTK.