Deklarimi i të gjitha tatimeve dhe kontributeve do të bëhet vetëm në mënyrë elektronike

Administrata Tatimore e Kosovës (ATK) njofton se nga data 1 shkurt 2022, deklarimi i të gjitha tatimeve dhe kontributeve të aplikuara në Kosovë, do të bëhet vetëm në mënyrë elektronike.

Sipas ATK-së, kjo do të bëhet përmes Sistemit Elektronik EDI.

“Sistemi Elektronik EDI është plotësisht funksional dhe është vlerësuar lartë, si nga komuniteti i biznesit, ashtu edhe nga palë të tjera të interesit”, thuhet në komunikatën për media.

ATK njofton se deri më tani 98% e tatimpaguesve deklarojnë përmes këtij sistemi.

“Për të gjithë tatimpaguesit, të cilët ende nuk janë regjistruar në Sistemin Elektronik EDI, Administrata Tatimore e Kosovës, ju bën thirrje që të regjistrohen sa më parë dhe të përdorin këtë sistem për deklarim”, thuhet më tutje.

Ndërsa, nga 1 shkurti 2022 ATK do të ndërpresë mundësitë e shkarkimit të formularëve elektronik për Tatime dhe Kontribute.

ATK ka njoftuar për përparësitë e Sistemit Elektronik që janë:

Reduktim i dokumenteve;

Reduktim i raporteve periodike;

Kursim i kohës dhe kostos;

Deklarim i tatimeve në çdo kohë – 24 orë në ditë;

Pagesa on-line në çdo kohë – 24 orë në ditë;

Reduktim i vizitave të shumta në zyrat e ATK-së;

Dorëzim i menjëhershëm, i besueshëm dhe i sigurt;

Procesim i shpejtë dhe i saktë i deklaratave;

Qasje në historinë e deklarimeve;

Kontrollim i historisë dhe bilancit tatimor, etj.