MKRS. Foto: Isa Vatovci/KALLXO.com.

ZKA: Organizatat sportive nuk raportuan shpenzimet e subvencioneve 3.5 milionë euro nga MKRS

Për 3.5 milionë eurot e dhëna subvencion nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit për organizatat sportive gjatë periudhës 2020-2022, Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur se nuk ka pasur fare raportim për shpenzimin e tyre.

“Organizatat sportive gjatë viteve 2020-2022, nuk kanë raportuar për shpenzimet e subvencioneve në vlerë prej 3.5 milionë euro të financuara nga MKRS”- tha Vlora Spanca, Auditore e Përgjithshme.

Spanca në një konferencë të mërkurë më 13.03.2024, shpalosi gjetjet dhe rekomandimet e raportit, “Efektiviteti i fondeve për financimin e sportit”.

Spanca theksoi se lirimi prej 30% nga tatimi i kompanive që sponsorizojnë sportin ka rezultuar me shmangie tatimore. Raporti tregon se mbi 490 mijë euro nuk janë transferuar fare tek klubet sportive si sponsorizime nga kompanitë private.

“Nga 45 mostrat e testuara kemi gjetur se mbi 490 mijë euro nuk janë transferuar fare tek klubet sportive si sponsorizim nga kompanitë private edhe pse në ATK kompanitë kishin raportuar se i kishin dhënë këto mjete për sponsorizim”- tha ajo.

Spanca tha se në planin vjetor të ZKA-së janë përfshirë 123 institucione, 86 organizata buxhetore, 13 ndërmarrje publike, përfshirë edhe RTK-në dhe 16 auditime të performancës, 8 projekte të financuara nga Banka Botërore.

“Përveç auditimeve të detyrueshme të rregullsisë fokus i veçantë i është dhënë auditimeve në institucione dhe ndërmarrje publike të cilat që një kohë nuk janë audituar siç janë Trepça, KEK-u dhe KOSTT”- tha Spanca.

Auditorja e Përgjithshme tha se aktualisht janë në proces të punës në terren për të përmbushur planin vjetor ndërsa disa nga auditimet janë përfunduar e disa janë në përfundim e sipër.

Pesë raportet gjetjet e të cilave i shpalosi sot Auditorja e Përgjithshme janë në lidhje me “Menaxhimi i licencave në Komisionin e Pavarur për Media”; “Efektiviteti i fondeve për financimin e sportit”; “Procesi i Dokumentimit, Vlerësimit dhe Verifikimit të Sistemit për Menaxhimin e Performancës Komunale për vitin 2020”; “Barazia gjinore dhe fuqizimi i grave nga zonat rurale përmes përfshirjes së tyre në tregun e punës”; si dhe “Mekanizmat e sigurimit të cilësisë së të dhënave të raportuara për Sistemin e Menaxhimit të Performancës Komunale dhe Grantin e Performancës Komunale për vitin 2021”.

 

ZKA: Mbi 490 mijë euro nuk u transferuan në klubet sportive nga kompanitë private si sponsorizim, ani pse u deklaruan në ATK