Postet nga: ZKA

ZKA-ja, institucioni më i besuar i auditimit në rajon

Zyra Kombëtare e Auditimit të Kosovës ka dalë të jetë institucioni më i besuar i audtimit në rajon.

Në vitin 2021 nuk u shqyrtuan raportet e auditimit të brendshëm të ish-Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale

Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, përkatësisht komitetit i auditimi i tij, nuk i ka shqyrtuar raportet e ish-Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale e ...

Klientët mister “XX” dhe “?”, i kanë borxh kompanisë “Pastrimi” mbi 156 mijë euro

Auditori i Përgjithshëm në Kompaninë Regjionale të Mbeturinave "Pastrimi", gjeti që kësaj ndërmarrje publike u kishin borxh klientë për të cilët kompania nuk ka ...

Mbi 405 mijë euro është shuma e pensioneve dhe ndihmave sociale të paguara për personat e punësuar

Mbi 405 mijë euro është shuma e parave që u paguan për pensione dhe ndihma sociale, personave të cilët ishin të punësuar apo realizonin të ardhura.

Gjetjet e Auditorit, 67 dosje dorëzohen në Prokurori të Shtetit

Institucioni i Zyrës Kombëtare të Auditimit ka njoftuar Prokurorin e Shtetit për 67 raste ku dyshohet se përbëjnë elemente të veprës penale.

‘Bashkimi i qytetit’ në Ferizaj ishte inauguruar pa pranim teknik

Ndonëse ishte inauguruar për qytetarë në korrik të vitit të kaluar, projekti, ‘Bashkimi i qytetit të Ferizajt’, nuk kishte pasur pranim teknik të punëve.

Telekomi i Kosovës u dha paga të ndryshme 54 punëtorëve, ani pse kishin pozitë të njëjtë

Në Telekomin e Kosovës, 54 punëtorë të cilët kanë gradë të njëjtë, në fund të muajit nuk e marrin pagën e njëjtë.

Bashkimi i qytetit te Ferizajt

Zyra e auditorit konstaton një sërë shkeljesh në projektin, “Bashkimi i qytetit të Ferizajt”

Projekti 5.5 milionë eurosh i Komunës së Ferizajt, ‘Bashkimi i qytetit të Ferizajt’ nuk ishte menaxhuar dhe planifikuar mirë gjatë realizimit të tij.