Postet nga: ZKA

Komunat çalojnë në zbatim të rekomandimeve të Auditorit

Gjatë vitit 2018 është shënuar përparim në zbatimin e rekomandimeve të auditorit të Përgjithshëm dhënë institucioneve. Përderisa në vitin 2017, ishin zbatuar plotësisht 34% të rekomandimeve, ...

Auditori, Ministria e Kulturës kryen kompensime të jashtëligjshme për stafin e saj

Zyra Kombëtare e Auditimi ka gjetur parregullsi në kompensimin e stafit të Ministrisë së Kulturës për angazhimet shtesë brenda orarit të punës, gjatë vitit 2018.

Telekomi injoron auditorin, asnjë rekomandim i zbatuar nga viti 2017

Në mesin e krizës financiare dhe problemeve të shumta, Ndërmarrja Publike “Telekomi i Kosovës” është ndër institucionet më të kritikuara nga Auditori i Përgjithshëm.

Shpenzimi i dyshimtë i 1.7 milion eurove në projektin e kanalizimit

Në projektin për rregullimin e shtratit të lumit Mirusha në Komunën e Gjilanit, Auditori ka gjetur se ka pasur ndryshime mes punëve që janë kontraktuar dhe atyre ...

Parregullsitë në ndarjen e subvencioneve nga Komuna e Gjilanit

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur se Komuna e Gjilanit në vitin 2018 ka ndarë subvencione për Teatrin e Qytetit, botimin e librit “Gjilani - terrori, represioni dhe eksodi 1944...

Gjilani me 119 punëtorë me kontrata mbi vepër

119 persona janë angazhuar në mënyrë të përkohshme në Komunën e Gjilanit vetëm gjatë vitit të kaluar.

Auditori: 65 të punësuar në Telekomin e Kosovës përtej afateve ligjore

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur se Telekomi i Kosovës ka angazhuar 65 të punësuar për punë dhe detyra specifike duke mos respektuar afatin e përcaktuar ...

Telekomi i Kosovës në vitin 2018 i ka humbur 15.5 milionë euro

Në raportin e Auditimit thuhet se Telekomi i Kosovës ka vazhduar të operojë me humbje. Vetëm në vitin 2018, kjo ndërmarrje kishte regjistruar një humbje prej 15,575,000 euro.