Postet nga: ZKA

Komunat model për zbatimin e rekomandimeve të ZKA-së

Për çdo vit Zyra Kombëtare e Auditimit jep rekomandime për institucionet publike që i auditon, për shkeljet të cilat evidentohen në raporte. Me qëllim të ...

ZKA: KRM “Uniteti” s’e ka përdorur sistemin elektronik të prokurimit në menaxhimin e disa kontratave

Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA), ka gjetur se Kompania Regjionale e Mbeturinave “Uniteti”, nuk e ka përdorur sistemin elektronik të prokurimit për menaxhimin e disa prej kontratave ...

Auditori: 16 pozita të rregullta pune në Presidencë u mbajtën me ushtrues detyre më shumë se 12 muaj

Zyra e Auditorit ka gjetur se në 16 raste në Presidencën e Kosovës, pozitat e rregullta të punës mbaheshin me ushtrues detyre më gjatë se afati i paraparë ...

ZKA evidentoi një varg parregullsish rreth subvencioneve dhe sponsorizimeve, ministri Çeku raporton në Komisionin për mbikëqyrjen e financave

Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Hajrulla Çeku dhe Ilir Murtezaj, drejtor i Administratës Tatimore të Kosovës, kanë raportuar sot, më 28.05.2024, në Komisionin për mbikëqyrjen ...

Publikohet raporti i auditimit për RTK-në, këto janë gjetjet e ZKA-së

Zyra Kombëtare e Auditimit ka publikuar raportin për pasqyrat financiare të Radiotelevizionit të Kosovës (RTK). 

ZKA: Ndonëse dha përgjigje të saktë, kandidati në RTK nuk u vlerësua me asnjë pikë

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur mangësi në tri procese të rekrutimit në Radiotelevizionin e Kosovës. 

ZKA: Pa bazë ligjore RTK shkurtoi afatet për pranimin e dosjeve të tenderit

Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) ka gjetur se Radio Televizioni i Kosovës (RTK) në tri procedura të prokurimit me vlerë së bashku prej 119 mijë e 376 euro kishte shkurtuar ...

Zyra Kombëtare e Auditimit: NPB-ja lëshoi me qira një lokal afarist me çmim të njëjtë si për depo

Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) ka gjetur se Ndërmarrja Publike Banesore (NPB) për të paktën një lokal afarist që është në pronësi të saj, e ...