Ndërtimi i kolektorëve për grumbullimin e ujërave të zeza në Komunën e Drenasit, Foto: KALLXO.com

Raporti i ekipit të Auditimit Social për projektin e kolektorëve në Drenas, cilat janë gjetjet dhe rekomandimet?

Një grup prej 20 qytetarëve, të profesionave e moshave të ndryshme, u bënë pjesë e ekipit të Auditimit Social në Komunën e Drenasit dhe për disa muaj kanë monitoruar realizimin e projektit “Ndërtimi i kolektorëve për grumbullimin e ujërave të zeza në Komunën e Drenasit”, i cili kap vlerën e 699 mijë eurove.

Puna disamujore e ekipit të Auditimit Social në Drenas, që nga faza e planifikimit të projektit e deri në implementimin e tij, përfshin trajnimin, hulumtimin dhe analizimin e dokumenteve, takimet me udhëheqësit komunal e vizita në terren. Puna e ekipit të Auditimit Social në Drenas është finalizuar me grumbullimin e gjetjeve dhe rekomandimeve në një raport.

Raporti i Auditimit Social në Komunën e Drenasit paraqet të dhëna të grumbulluara nga ekipi në mes muajve korrik dhe nëntor 2023. Në të janë kategorizuar gjetjet në katër grupe: gjetjet në procesin e konsultimeve me qytetarët, në procesin e planifikimit, në fazën e kontraktimit dhe në fazën e implementimit të kontratës. Për secilën nga këto faza ekipi i Auditimit Social në Komunën e Drenasit ka dalë edhe me rekomandime.

Në raportin 30-faqësh ekipi ka renditur gjetjet si: dominimin e burrave nëpër takimet e konsultimeve publike, performancën e dobët të moderatorëve të këtyre takimeve, mosdiskutimin e projektit të kolektorëve në diskutim publik me qytetarët, mospublikimi i një pjesë të dokumenteve online që kanë lidhje me projektin, mosnjoftimin e qytetarëve me menaxherët e kontratave përkatëse, ndotjen e lumit për shkak se me përfundimin e kolektorit nuk përfundon i gjithë projekti dhe ujërat e zeza do të derdhen në Lumin Drenica në Poklek, koordinimi i dobët me institucionet e tjera, etj.

Për të gjitha gjetjet dhe rekomandimet e ekipit të Auditimit Social, Komuna e Drenasit tregoi gatishmërinë për bashkëpunim dhe u zotua në realizim të rekomandimeve.

Raportin e plotë me të gjitha gjetjet dhe rekomandimet mund ta gjeni në këtë LINK

Gjithashtu, më poshtë mund të shihni dokumentarin që shfaq pamjet e punës disamujore të ekipeve të Auditimit Social në pesë komunat e përzgjedhura, duke filluar nga trajnimi i qytetarëve mbi procesin e Auditimit Social, takimet dhe diskutimet e shpeshta të grupeve, vizitat në terren, takimet me udhëheqësit komunalë dhe finalizimin e raporteve.

BIRN Kosova është angazhuar nga DEMOS për të bërë lehtësimin/fasilitimin e procesit të Auditimit Social në pesë projektet e përgjedhura në Drenas, Suharekë, Kaçanik, Han të Elezit dhe Viti.

Projekti për Decentralizimin dhe Përkrahjen e Komunave (DEMOS) mbështet 38 komuna të Republikës së Kosovës në arritjen e qeverisjes lokale më demokratike dhe menaxhimit më të mirë komunal. Projekti DEMOS gjithashtu mbështet Qeverinë e Kosovës në zhvillimin e politikave, të cilat janë më të favorshme për financim të bazuar në rregulla për komunat.

Auditimit Social përkrahet nga Projekti për Decentralizim dhe Përkrahje të Komunave (DEMOS), është projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) bashkëfinancuar nga BE-ja, Suedia dhe Norvegjia, dhe zbatuar nga HELVETAS Swiss Intercooperation-Kosovo.