Matja e tensionit të njërës prej pjesëmarrëseve. FOTO: KALLXO.com

OJQ 'Vita Jeta' informoi mbi 700 persona për kujdesin shëndetësor dhe parandalimin e diabetit

Nga 1 prilli i vitit 2022 mbi 700 persona janë vetëdijesuar për gjendjen e tyre shëndetësore dhe për të drejtën e grave për kujdes shëndetësor.

Kjo është arritur përmes nismës së organizatës anëtare e Rrjetit të Grave të Kosovës (RrGK) “Vita-Jeta” të quajtur “Ndikimi i pandemisë COVID-19 dhe diabeti te të moshuarit”.

Ky projekt ka ndikuar edhe në informimin e zyrtarëve publikë për këtë temë.

Kësisoj, 3-5 zyrtarë publikë, 500 gra dhe vajza dhe 200 burra janë vetëdijesuar për të drejtën e grave për kujdes shëndetësor, për mekanizma raportues dhe dokumentimin e shkeljeve të të drejtave të grave në kujdesin shëndetësor.

Vetëdijesim ka pasur edhe përmes rrjeteve sociale ku rreth 20,000 gra, vajza, djem dhe burra janë ndërgjegjësuar për të drejtat e tyre në kujdesin shëndetësor përmes fushatës në rrjetet sociale.

Në kuadër të këtij projekti, më 10 mars është mbajtur trajnimi mbi ndikimin e pandemisë dhe diabetit te të moshuarit si dhe të drejtat e grave në kujdesin shëndetësor.

Foto nga trajnimi mbi ndikimin e pandemisë dhe diabetit te të moshuarit si dhe të drejtat e grave në kujdesin shëndetësor. FOTO: KALLXO.com
Foto nga trajnimi mbi ndikimin e pandemisë dhe diabetit te të moshuarit si dhe të drejtat e grave në kujdesin shëndetësor. FOTO: KALLXO.com

Përpos që grave pjesëmarrëse në këtë trajnim u është ligjëruar për tema si: diabeti, llojet dhe ndikimet e tij në shëndetin e njeriut; veçoritë, simptomat dhe shenjat e diabetit te të moshuarit; nivelet e sheqerit te të moshuarit, te gratë dhe burrat dhe arsyet e rritjes; diagnostikimi dhe komplikimet, atyre është bërë edhe matja e sheqerit dhe tensionit.

Gjatë matjes së sheqerit të grave pjesmarrëse. FOTO: KALLXO.com
Gjatë matjes së sheqerit të grave pjesmarrëse. FOTO: KALLXO.com
Matja e tensionit të njërës prej pjesëmarrëseve. FOTO: KALLXO.com

Pas ligjërimit të këtyre temave, internistja Valbona Bajraktari theksoi për Kallxo.com rëndësinë që ka vetëdijesimi i njerëzve dhe anëtarëve të familjes për diabetin.

“Unë me këtë kontributin tim mundohem sa më e afërt me qenë edhe ndaj grave edhe ndaj popullatës se diabeti është sëmundja më e përhapur në botë… Çdo ditë e shoh se njerëzit për herë e më tepër përmes telefonit dhe rrjeteve sociale pak a shumë kanë njohuri, pak a shumë kanë njohuri edhe anëtarët e familjes, kur ne e ligjërojmë këtë e bëjmë më tepër për trajnimin e familjarëve”, tha ajo.

Valbona Bajraktari gjatë ligjërimit. FOTO: KALLXO.com

Në anën tjetër, Pranvera Krasniqi, specialiste e mjekësisë sociale gjatë këtij trajnimi u ligjëroi grave pjesëmarrëse për të gjitha sfidat shëndetësore dhe sociale të moshimit, për dallimet që ndodhin në shëndet për shkak të gjinisë dhe për faktorët e rrezikut për sëmundjet masovike jo ngjitëse.

Ajo përmendi para të pranishmëve se që në moshë të re duhet të fillohet me një stil të shëndetshëm të jetës që njerëzit të plaken shëndetshëm dhe të qëndrojnë aktiv më gjatë.

“Gjithsesi duhet të ndikohet në faktorët e shëndetit që janë të modifikueshëm siç janë stili i jetës, aktiviteti fizik, menaxhimi i stresit dhe kështu me radhë për përmirësimin e shëndetit”- ishte një ndër këshillat që u dha nga Krasniqi.

Pranvera Krasniqi gjatë ligjërimit. FOTO: KALLXO.com

Rëndësinë e këtij trajnimi e theksoi edhe Mimoza Nuhiu Ajeti, drejtoreshë ekzekutive e shoqatës Vita Jeta.

“Po besoj që ka pasur ngritje të vetëdijes sepse këto pjesëmarrëset që kanë qenë prezentë sot kanë mësuar diçka dhe këtë mund ta shpërndajnë pastaj edhe te të tjerët, dhe kështu dalë ngadalë arrihet ndoshta edhe vetëdijesimi”, tha Nuhiu Ajeti për Kallxo.com.

OJQ Vita-Jeta ka realizuar këtë si përfituese e grantit të Raundit të 17-të të Fondit të Grave të Kosovës, përmes nismës së RrGK-së “Ngritja e kapaciteteve dhe qëndrueshmërisë së OShC-ve: Avancimi i barazisë gjinore në mes të pandemisë COVID-19”, financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë.

 

Ky projekt përkrahet nga Fondi i Grave të Kosovës me mbështetjen e Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë përmes nismës së Rrjetit të Grave të Kosovës “Ngritja e kapaciteteve dhe qëndrueshmërisë së OShC-ve: Avancimi i barazisë gjinore në mes të pandemisë COVID-19”.