PARIS, FRANCE - MARCH 05: In this photo illustration, the social media application logo, Tik Tok is displayed on the screen of an iPhone on March 05, 2019 in Paris, France. The social network broke the rules for the protection of children's online privacy (COPPA) and was fined $ 5.7 million. The fact TikTok criticized is quite serious in the United States, the platform, which currently has more than 500 million users worldwide, collected data that should not have asked minors. TikTok, also known as Douyin in China, is a media app for creating and sharing short videos. Owned by ByteDance, Tik Tok is a leading video platform in Asia, United States, and other parts of the world. In 2018, the application gained popularity and became the most downloaded app in the U.S. in October 2018. (Photo by Chesnot/Getty Images)

TikTok prezanton ndryshime të mëdha për përdorues nën moshën 18 vjeç

Për përdoruesit e TikTok nën moshën 16 vjeç, llogaritë e tyre automatikisht do të vendosen në private në të ardhmen. Kjo është një prej masave të ndërmarrura së fundmi nga aplikacioni TikTok me qëllim të përmirësimit të sigurisë së fëmijëve.

Vetëm ata përdorues që kanë leje do të mund të komentojnë në ndonjë video nën moshën 16 vjeç.

Ata gjithashtu nuk do të jenë në gjendje të shkarkojnë video që janë postuar. Llogaritë e tyre gjithashtu nuk do të shfaqen në seksionin “Sugjeruar”, d.m.th., ato nuk do t’u sugjerohen përdoruesve të rastit.

Përdoruesit e TikTok të moshës 16 ose 17 vjeç do të kenë një kufizim të ngjashëm kur bëhet fjalë për të shkarkuar videot e tyre. I vetmi ndryshim në lidhje me të rinjtë është se ata do të jenë në gjendje të përjashtojnë kufizimin dhe kështu të lejojnë marrjen, raporton BBC.

Sa i përket dueteve, ata nuk do të lejohen kur bëhet fjalë për video nën moshën 16 vjeç, dhe për ata të moshës 16 ose 17 vjeç, si dhe shkarkimi i videove, do të jetë fakultative nëse dhe kujt do t’i lejojnë të bëjnë ndonjë duet.