Microsoft prezanton risi për mbrojtjen nga sulmet kibernetike

Kompania Microsoft e ka prezantuar zgjidhjen e re për mbrojtjen nga sulmet kibernetike, e cila përdor edhe inteligjencën artificiale.

Është Copilot fo Security, një zgjidhje e bazuar në inteligjencën artificiale gjeneruese që do t’i ndihmojë profesionistët e IT-së dhe sigurisë të dallojnë gjërat që mund t’u mungojnë.

Siç shpjegohet nga Microsoft, Copilot fo Security përdor një sasi të madhe informacioni dhe inteligjencë kërcënimi, duke përfshirë më shumë se 78 trilionë sinjale sigurie që Microsoft përpunon modele të përditshme dhe të mëdha gjuhësore (LLM) për të ofruar njohuri të personalizuara dhe për të sugjeruar hapat e ardhshëm. Kjo bën të mundur reagimin ndaj sulmeve dukshëm më shpejt dhe transformimin e operacioneve tuaja të sigurisë.

Copilot for Security do të jetë i disponueshëm në të gjitha vendet e botës nga 01.04.2024. Copilot mund të kuptojë dhe t’u përgjigjet kërkesave në tetë gjuhë, dhe ndërfaqja e produktit është e lokalizuar në 25 gjuhë.

Një tjetër studim ekonomik mbi Copilot for Security konfirmoi atë që kemi parë në praktikë: analistët me përvojë të sigurisë me Copilot janë 22% më të shpejtë. Ata janë gjithashtu 7% më të saktë në të gjitha detyrat, madje 97% e tyre duan të vazhdojnë të përdorin Copilot herën tjetër. Microsoft Copilot for Security u mundëson profesionistëve të sigurisë të përmirësojnë aftësitë e tyre, të bashkëpunojnë edhe më mirë, të fitojnë njohuri më të thella dhe të reagojnë shpejt.  

Në përputhje me qëllimin e tij për të mundësuar sigurinë për të gjithë, Microsoft ka prezantuar gjithashtu një metodë të re licencimi, pay-per-use, e cila e bën Copilot for Security të disponueshme për më shumë organizata se çdo zgjidhje tjetër në treg. Falë këtij modeli fleksibël të pagesës, bizneset mund të fillojnë të funksionojnë shpejt dhe më pas ta shkallëzojnë përdorimin dhe kostot e tyre sipas nevojave dhe buxhetit të tyre.

Copilot for Security i Microsoft-it ndihmon profesionistët e sigurisë dhe IT-së të përmirësojnë aftësitë e tyre, të bashkëpunojnë më mirë, të shohin më shumë dhe të përgjigjen më shpejt./Dnevnik.hr