OpenAI rrezikon profesionet e rreth 80% të punëtorëve

OpenAI, kompania që qëndron prapa chatbot-it të njohur ChatGPT, ka listuar shifrat për ekspozimin e punëve të ndryshme ndaj inteligjencës artificiale (AI) – dhe këto shifra janë befasuese.

Duke e përdorur modelin e tij më të fundit të gjuhës së mësimit të makinerive (LLM), GPT-4 të lansuar së fundmi, si dhe ekspertizën njerëzore, studiuesit i kanë hetuar implikimet e mundshme të modeleve gjuhësore në profesionet brenda tregut të punës në SHBA.

Ndërkohë që studiuesit theksojnë se dokumenti nuk është një parashikim, ata zbuluan se rreth 80 për qind e fuqisë punëtore në SHBA mund të kenë të paktën 10 për qind të detyrave të tyre të punës të prekura nga GPT-të, ose Transformatorët e Trajnuar Paraprakisht.

Rreth 19 për qind e punëtorëve ndërkohë mund t`i shihnin të paktën 50 për qind të detyrave të tyre të ndikuara.

Punimi, i cili është autor i studiuesve nga OpenAI, OpenResearch dhe Universiteti i Pensilvanisë, e shqyrton “ekspozimin” e detyrave të punës ndaj IA – “pa dallim midis efekteve të rritjes ose zhvendosjes së punës”.

Studiuesit e përkufizuan “ekspozimin” si një masë nëse qasja në një sistem të pajisur me GPT mund ta zvogëlojë kohën që i duhet një njeriu për ta kryer një detyrë specifike pune me të paktën 50 për qind.

Cilat punë janë më të ‘ekspozuara’?

Për studimin, ekspertët njerëzorë dhe AI ekzaminuan veçmas ekspozimin e profesioneve të ndryshme. Modeli i gjuhës etiketoi 86 vende pune si “plotësisht të ekspozuara”.

Ekspozimi i plotë nuk do të thotë që detyrat mund të automatizohen plotësisht nga këto teknologji, siç vërejnë autorët – por do të thotë se ata vlerësojnë se GPT-të mund t’u kursejnë punëtorëve “një sasi të konsiderueshme kohe duke kryer një pjesë të madhe të detyrave të tyre”.

Njerëzit etiketuan 15 profesione si plotësisht të ekspozuara, ndërsa modeli i gjuhës etiketoi 86 si plotësisht të ekspozuara.

Profesionet që njerëzit i gjetën si 100 për qind të ekspozuara janë:

 • Matematikanë
 • Përgatitësit e taksave
 • Analistët sasiorë financiarë
 • Shkrimtarët dhe Autorët
 • Dizajnues të ndërfaqeve të uebit dhe dixhital

Profesione të tjera me përqindje të lartë të listuara nga njerëzit ishin:

 • Studiuesit e Sondazhit (84.4)
 • Shkrimtarë dhe autorë (82.5)
 • Përkthyes (82.4)
 • Specialistët e Marrëdhënieve me Publikun (80.6)
 • Shkencëtarët mbi kafshët (77.8)

Modelet gjuhësore ndërkohë renditën si më poshtë si 100 për qind të ekspozuara:

 • Matematikanë
 • Kontabilistët dhe Auditorët
 • Analistë të lajmeve, reporterë dhe gazetarë
 • Sekretarët Ligjor dhe Asistentët Administrativë
 • Menaxherët e të dhënave klinike
 • Analistët e politikave të ndryshimeve klimatike

Modelet gjuhësore zbuluan gjithashtu se këto punë ishin më shumë se 90 për qind të ekspozuara:

 • Nëpunësit e korrespondencës
 • Inxhinierët e Blockchain
 • Gazetarët reporterë nga gjykatat dhe titullarët e njëkohshëm
 • Korrektuesit dhe shënuesit e kopjeve

“Kemi vërejtur se shumica e profesioneve shfaqin një shkallë të ekspozimit ndaj GPT-ve, me profesionet me paga më të larta në përgjithësi që paraqesin më shumë detyra me ekspozim të lartë”, përfunduan autorët.

Kufizimet e studimit

Autorët vënë në dukje një sërë kufizimesh të studimit të tyre, me një prej tyre, studiuesen e OpenAI, Pamela Mishkin, duke i theksuar ato në një temë në Twitter.

“GPT-të e sotme mund të bëjnë shumë. Gjatë viteve të fundit ne kemi parë që ata po bëhen gjithnjë e më të mirë në zgjidhjen e detyrave më komplekse me gjithnjë e më pak shembuj të detyrave gjithnjë e më pak të lidhura”, postoi ajo.

Studimi e shqyrton këtë prirje, jo ndonjë model të veçantë të disponueshëm sot.

Kufizimi i parë i identifikuar ishte fakti se qasja e tyre mbështetej në subjektivitetin e etiketimit, i cili mund të rezultonte në gjykime të njëanshme në lidhje me besueshmërinë dhe efektivitetin e GPT-ve në detyra specifike pune brenda profesioneve të panjohura për studiuesit njerëzorë.

Ata gjithashtu deklarojnë se rezultatet e GPT-4 janë “të ndjeshme ndaj ndryshimeve në formulimin e rubrikës, renditjen dhe përbërjen e kërkesës” dhe detaje të tjera në kërkesë, që nënkuptonin se kërkesat njerëzore dhe LLM ndryshonin.

Për më tepër, autorët e pranojnë se është e paqartë se deri në çfarë mase profesionet mund të ndahen plotësisht në detyra specifike, dhe nëse kjo qasje i heq disa kategori aftësish ose detyrash të nevojshme për kryerjen kompetente të një pune./Euronews

 

Përgatiti: Nuhi Shala