Prokuroria kërkon dënimin e ish-zëvendëskomandantit të Policisë

Gjykimi ndaj ish-zëvendëskomandantit të Policisë në veri të Mitrovicës drejt fundit.

Në seancën e mbajtur në Gjykatën e Mitrovicës është dhënë fjala përfundimtare nga të gjitha palët në këtë rast.

Darko Gusniq, ish-zëvendëskomandant i Policisë, akuzohet për keqpërdorim të detyrës zyrtare.

Gusniq akuzohet nga Prokuroria për keqpërdorim të pozitës, pasi që dyshohet se nuk kishte verifikuar shpenzimin e derivateve të naftës nga veturat zyrtare.

Sipas akuzës, i pandehuri Gusniq ishte dashur që të verifikojë shpenzimet e derivateve për automjetet zyrtare të Policisë të mbushura me derivate nga zyrtari i stafit civil Dragan Kompiroviq, por sipas akuzës këtë nuk e ka bërë dhe ka nënshkruar memorandumet për shpenzimet e derivateve për automjetet zyrtare të Policisë.

Sipas dosjes së Prokurorisë, Gusniq dyshohet se i ka shkaktuar dëm buxhetit të Kosovës në shumën prej 9 mijë e 146 euro.

Ndërsa me rastin e dhënies së fjalës përfundimtare Prokuroria ka kërkuar që gjykata të shpallë fajtor dhe ta dënojë sipas ligjit ish-zëvendëskomandantin e Policisë në veri të Mitrovicës.

Prokurori i rastit Ismet Ujkani ka thënë se qëndron pranë aktakuzës dhe se nga provat që gjenden në shkresat e lëndës e të administruara si prova gjatë shqyrtimit gjyqësor, ka rezultuar si i akuzuari Gusniq ka kryer veprën penale me të cilën ngarkohet.

Sipas prokurorit Ujkani, nga provat e nxjerra ka rezultuar se i pandehuri ka qene zëvendëskomandant në Stacionin Policor në Veri dhe se ka nënshkruar memorandumin për shpenzime te derivateve të mbushura nga zyrtari Dragan Kompiroviq për automjetet zyrtare të Policisë.

Gjykimi ndaj ish-zëvëndës komandantit të Policisë në veri të Mitrovicës për shpenzimin e karburanteve

Kurse avokati Agim Lushta, i cili në këtë rast e mbron të pandehurin Darko Gusniq, ka thënë se konsideron se nuk ka prova të mjaftueshme të cilat do të vërtetojnë dyshim mirë të bazuar se klienti i tij ka kryer veprën penale me të cilën ngarkohet.

Lushta ka kërkuar që i akuzuari të shpallet i pafajshëm në mungesë të provave.

“Si dëshmitar i vetëm në këtë procedurë penale e kemi lexuar dhe dëgjuar deklaratën e Florim Sejdiut, i cili e ka kryer detyrën e zyrtarit regjional të MTO dhe pas kësaj deklarate e cila është lexuar nuk ka dhënë asnjë provë me shkrim i cili ka pasë për obligim tubimin e faturave dhe urdhëresave zyrtare, përpos një shkrese të cilën e kemi dorëzuar si provë dhe të cilën e ka konstatuar ai që një automjet shpenzon 22 litra naftë në 6 kilometra”, ka thënë tutje Lushta.

Ndërsa pas dhënies se fjalës përfundimtare trupi gjykues me kryetar Radoslav Markoviq ka njoftuar se shqyrtimi gjyqësor në këtë çështje ka përfunduar në tërësi, ndërsa shpallja e aktgjykimit do të bëhet më 17 maj.

Në këtë rast përveç Darko Gusniqit ka qenë i akuzuar edhe Bratislav Kragoviq por ndaj tij prokurori kishte hequr dorë nga ndjekja penale në seancë e shqyrtimit fillestar të mbajtur me 29 gusht 2018.

Prokurori Ismet Ujkani kishte deklaruar se me një vendim të datës 23 gusht 2011, të njëjti i ishte ndërprerë marrëdhënia e punës, dhe se sipas tij veprimet e të njëjtit nuk kanë përmbajtur elementet e veprës penale me të cilën e ngarkonte aktakuza, e që supozohej se i kishte kryer nga janari i vitit 2011 e deri në prill të vitit 2012, me ç’rast ishte tërhequr nga ndjekja penale për këtë të akuzuar.