Bahrie Sadiku

Bahrie Sadiku

Bahrie Sadiku ka përfunduar studimet Bachelor në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës ndërsa synon t’i vazhdojë studimet në Master. Gjatë kohës së studimeve ka qenë e angazhuar në shumë trajnime, të cilat i kanë ndihmuar në përgatitjen profesionale si juriste e ardhshme. Në vitin 2017 ka filluar praktikën si monitoruese e gjykatave ndërsa tani punon si monitoruese e rregullt në BIRN e sistemit të drejtësisë dhe gazetare për rajonin e Mitrovicës.