Studimi: Stresi në punë mund të jetë shkatërrues, veçanërisht për një grup njerëzish të caktuar

Burrat që bëjnë punë me paga të ulëta kanë dy herë më shumë gjasa të zhvillojnë sëmundje të zemrës sesa ata, puna e të cilëve është më pak kërkuese dhe më e kënaqshme, tregon një studim i ri.

Efekti i kombinuar i ngarkesës së punës dhe çekuilibrit përpjekje-shpërblim ishte i ngjashëm në madhësi me efektin e obezitetit në rrezikun e sëmundjeve koronare të zemrës, sipas një ekipi mjekësh kanadezë, hulumtimi i të cilëve u publikua nga Shoqata Amerikane e Zemrës.

Rezultatet se si stresi i punës ndikon në shëndetin e zemrës së grave nuk ishin përfundimtare në studim, i cili shqyrtoi të dhënat nga afro 6,500 punonjës të jakave të bardha në Kanada.

Në anën tjetër, burrat që duruan “kushte stresuese të punës” dhe që “ndienin se bënë shumë përpjekje, por morën pak shpërblim” përballeshin me dyfishin e rrezikut të sulmeve në zemër në krahasim me burrat “pa këta stresorë psikosocialë”. 

Studimi zbuloi se burrat që thanë se kishin përjetuar tendosje pune ose çekuilibër përpjekje-shpërblim kishin një rritje prej 49% në rrezikun e sëmundjeve të zemrës krahasuar me burrat që nuk kishin raportuar probleme të tilla.

“Studimi ynë e vë theksin tek nevoja urgjente për t’i trajtuar në mënyrë proaktive kushtet stresuese të punës për ta krijuar një mjedis pune më të shëndetshëm përmes të cilit përfitojnë punonjësit dhe punëdhënësit”, tha Mathilde Lavigne-Robichaud nga Spitali Universitar Kanadez Quebec-Laval. Ajo është kandidate për doktoraturë në Njësinë Kërkimore të Shëndetit të Popullsisë dhe Praktikave Optimale të Shëndetit në CHU de Quebec-University Laval Research Center në Quebec, Kanada.

Kështu, studiuesit ekzaminuan informacionin e anketës për shëndetin dhe vendin e punës për 3,118 burra dhe 3,347 gra në Quebec. Midis tyre ishin punonjës që punonin në rolet e menaxhmentit të lartë, profesional, teknik dhe punonjës zyre. Disa nuk kishin diplomë të shkollës së mesme; disa kishin fituar një diplomë universitare.

Mosha mesatare e pjesëmarrësve ishte rreth 45 vjeç. Në kohën kur filloi studimi, ata nuk kishin sëmundje të njohur të zemrës. Ata u përcollën për 18 vjet, nga vitit 2000 deri në 2018.

Studiuesit morën informacione për sëmundjet e zemrës duke përdorur bazat e të dhënave shëndetësore të vendosura. Tensioni i punës dhe çekuilibri përpjekje-shpërblim u matën me pyetësorë.

Hulumtimet kanë treguar se si sforcimi i punës ashtu edhe çekuilibri i shpërblimit të përpjekjes në punë mund të rrisin rrezikun e sëmundjeve të zemrës, por pak studime kanë ekzaminuar efektin e kombinuar.

Lavigne-Robichaud tha se tendosja e punës i referohet mjediseve ku punonjësit përballen me kërkesa të larta për punë dhe kontroll të ulët mbi punën e tyre. Kërkesat e larta mund të përfshijnë një ngarkesë të madhe pune, afate të ngushta dhe shumë përgjegjësi, ndërsa kontrolli i ulët do të thotë që punonjësi ka pak fjalë në vendimmarrje dhe mënyrën se si i kryejnë detyrat e tyre.

“Mosekuilibri i përpjekjeve-shpërblimit ndodh kur punonjësit investojnë përpjekje të mëdha në punën e tyre, por ata i perceptojnë shpërblimet që marrin në këmbim – të tilla si paga, njohja ose siguria në punë – si të pamjaftueshme ose të pabarabarta me përpjekjen,” tha ajo.

Studimi ishte i kufizuar në atë që i studioi njerëzit në punë me jaka të bardha kryesisht në Quebec, kështu që rezultatet mund të mos e përfaqësojnë plotësisht diversitetin e popullsisë amerikane të punës. Megjithatë, thotë Lavigne-Robichaud, gjetjet e studimit mund të jenë të rëndësishme për punëtorët me jaka të bardhë në Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera me të ardhura të larta me struktura të ngjashme pune.

“Duke marrë parasysh sasinë e konsiderueshme të kohës që njerëzit e shpenzojnë në punë, të kuptuarit e marrëdhënies midis stresorëve të punës dhe shëndetit kardiovaskular është thelbësor për shëndetin publik dhe mirëqenien e fuqisë punëtore”, thotë ajo.

Por në përgjithësi, sipas saj, “rezultatet tona sugjerojnë se ndërhyrjet që synojnë reduktimin e faktorëve stresues nga mjedisi i punës mund të jenë veçanërisht efektiv për burrat dhe gjithashtu mund të kenë implikime pozitive për gratë, pasi këta faktorë stresi lidhen me çështje të tjera të përhapura shëndetësore si depresioni”.

Ndërhyrje të tilla mund të përfshijnë ofrimin e burimeve mbështetëse, promovimin e ekuilibrit mes punës dhe jetës, përmirësimin e komunikimit dhe fuqizimin e punonjësve për të pasur më shumë kontroll mbi punën e tyre, ka thënë Lavigne-Robichaud./Heart.org

Lajmet e Shoqatës Amerikane të Zemrës i mbulojnë sëmundjet e zemrës, sulmit në tru dhe çështjet e lidhura me shëndetin. Jo të gjitha pikëpamjet e shprehura në lajmet e Shoqatës Amerikane të Zemrës e pasqyrojnë qëndrimin zyrtar të Shoqatës Amerikane të Zemrës.

Përgatiti: Nuhi Shala