Raporti: Gati 1 në 12 italianë jeton në ‘varfëri absolute’ për shkak të inflacionit më të lartë

Aktualisht janë mbi 5.6 milionë italianë të cilët nuk mund të përballojnë koston e gjërave esenciale, të tilla si ushqimi, strehimi, arsimi dhe kujdesi shëndetësor, sipas një raporti të fundit nga ISTAT.

Numri i italianëve që jetojnë në “varfëri absolute” është rritur në mënyrë dramatike gjatë 10 viteve të fundit, sipas një raporti të ri të publikuar nga instituti kombëtar i statistikave të vendit, ISTAT, shkruan Euronews.

Pothuajse 1 në 12 italianë jetuan në varfëri absolute vitin e kaluar, që do të thotë se 5.67 milionë individë dhe 2.18 milionë familje kishin të ardhura nën një nivel që do të siguronte që ata dhe familjet e tyre t’i plotësonin nevojat bazë të jetës, duke përfshirë ushqimin, strehimin, arsimin dhe kujdesin shëndetësor.

Sipas ISTAT, arsyeja për këtë rritje të shkallës së varfërisë është më së shumti për shkak të rritjes së inflacionit në këtë vend, i cili në vitin 2022 u rrit me rreth 8.7%. Në shtator të vitit 2023, të dhënat më të fundit të disponueshme, inflacioni ishte 5.3% – shumë më i ulët se vitin e kaluar, por gjithsesi më i lartë se objektivi i Bankës Qendrore Europiane prej afër, por nën 2%.

Më e rëndësishmja, rritja e kostos së jetesës ndikoi më shumë në familjet me të ardhura më të ulëta sesa ato më të pasura. Mbështetja e qeverisë për familjet që hasin në vështirësi për t’i paguar faturat e tyre të energjisë vitin e kaluar vlerësohet ta ketë mbajtur nivelin e varfërisë më të ulët se sa mund të ishte nëse këto masa nuk do të ishin zbatuar.

Kush janë të varfërit e Italisë?

Çfarë do të thotë të jesh i varfër në Itali mund të ndryshojë në mënyrë dramatike në të gjithë vendin, duke reflektuar ndarjen ekzistuese veri-jug.

Ekonomisti italian Tito Boeri thotë se “varfëria absolute” në Itali mund të llogaritet se do të thotë të fitosh më pak se 817,56 euro në muaj pas taksave nëse jetoni në një qytet në veri; fitoni më pak se 733 euro çdo muaj pas taksave nëse jetoni jashtë një qyteti në veri; dhe fitoni më pak se 554 euro në muaj pas taksave nëse jetoni jashtë një qyteti në jug.

Italianët në jug janë gjithashtu në mesin e shumicës së të varfërve të vendit. Sipas raportit të fundit të ISTAT, 10.7% e të gjitha familjeve të varfra në Itali jetojnë në jug, me një total prej 2,038,000 individësh të varfër dhe 699,999 familje të varfra që konsiderohen në varfëri absolute.

Në të kundërt, rreth 1,832,000 individë të varfër dhe 609,000 familje të varfra jetojnë në veri (7,5% e të gjitha familjeve të varfra) dhe 871,000 individë të varfër dhe 311,000 familje të varfra jetojnë në qendër të vendit (6,4% e të gjitha familjeve të varfra).

Të huajt që banojnë në Itali, qoftë në veri, qendër apo jug, kanë statistika edhe më të këqija. Sipas raportit të ISTAT, 28.9% e familjeve me të paktën një të huaj janë në varfëri absolute, ndërsa përqindja zbret në 6.4% për familjet vetëm italiane.

Ndër të gjitha kategoritë, të rinjtë janë më të prekurit, me një rritje të mprehtë të numrit të të miturve që jetojnë në varfëri. Në vitin 2022, 1.27 milionë të mitur jetonin në varfëri absolute në Itali.

Sipas të dhënave nga Eurostat, një total prej 95.3 milionë banorësh në BE ishin në rrezik të varfërisë ose përjashtimit social në vitin 2022. Norma e Italisë ishte mbi mesataren e BE-së prej 21.6%./Euronews

Përgatiti: Nuhi Shala