Punime në rrjet, KEDS njofton ku do të ketë ndërprerje të energjisë nesër

Kompania për Distribuimin e Energjisë Elektrike në Kosovë (KEDS) njofton se nesër do të kryhen punime për siguri të sistemit energjetik dhe si rezultat në disa lokalitete do të ketë ndërprerje të rrymës.

Ky është orari sipas rajoneve:

Prishtinë

Nga TS 110/35/10[kV] Palaj do të ndërprehet:

Dalja 10kV Palaj (kodi: 18024001) nga ora 10:30 deri 15:00

Vendet: Mulliri Palaj, Hade-Miniera, Hade, Hamidi,  Lajthishtë, Kulla Sibovc, Sibovc te Kangjelët, Sibovc te Kelmendët, Shipitullë, Grabovc, Tr private te Mjekiqi, Bivolak te Saraqët, Plemetin-Xhemnicët dhe konsumatorët e fshatit Sibovc.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, vendosja dhe premontimi i shtyllave dhe shtrëngimi i përçueseve.

2.

Nga TS 35/10[kV] Koliqi  do të ndërprehet:

Dalja 10kV J06 Koliqi (kodi: 14016002) nga ora 09:30 deri 14:00

Vendet: Koliqi, Ballabani dhe Nishevci.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, pastrimi i ilnjave shpërndarëse nga vegjetacioni.

3.

Nga TS 220/35/10(20)[kV]   Podujeva do të ndërprehet:

Dalja 10kV Llausha (kodi: 14000013) prej orës 11:00 deri në ora 14:00

Vendet: Dumnicë, Llaushë, Dobërdol, Zakut, Kërpimeh, Metehi, Repë, Tashevc, Pollatë, Dvorishtë, Sllatinë, Reçicë, Zhiti, Sylejvicë, Brecë, Tërnavicë, Murgull dhe Marincë.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri, ngritja e shtyllave 10kV.

Punime në projekte investive

1.

Nga TS 110/10(20)[kV] Prishtina 3 do të ndërprehet:

LP 10kV J22 Remonti Kabllovik (kodi: 12000015) nga ora 09:00 deri në orën 21:00

Vendet: Remonti, rruga UÇK-se (një pjesë), Jakove Xoxa, dhe Meto Bajraktari .

Arsyeja: Projekte investive, ndërrimi i kthinave, transformatorëve, ormanit të 0.4KVA, dhe energjizimin e kabllove te reja te tensionit te mesëm të tipit XHE 49-A 1×150/25mm², 20 kV, në projekte investive në TSB J.Xoxa1.

Pejë

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

1.

TS 110/10kV Klina do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Dresniku (kodi: 52000007) nga ora 12:00 deri në ora  14:00

Vendet: Klinë, Dresnik, Ambullanta, Stacioni Policor, Lagjja Arbëria dhe Market Nora.

Arsyeja:  Ndërprerje për siguri, bartja e linjës në shtyllë të re – lokacioni Dresnik.

Punime nga pala e tretë

1.

Nga TS 10kV Klina do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] J06 Volljaku (kodi: 52000102) nga ora 13:00 deri 14:00

Vendet: Guri i Zi, Mirusha, Sepereacion Boksit, Lagjja Nora dhe Lagjja Foniqi.

Arsyeja: Realizimi i sistemit hyrje/dalje 10 kV, sipas pëlqimit elektro-energjetik dhe projektit të aprovuar, si dhe rekomandimeve nga komisioni i pranimeve teknike.

Prizren

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

1.

Nga NS 110/10kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

Dalja 10kV Zhupa (kodi: 31000026) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

Vendet: Manasteric, Llokvicë, Neprogoshtë, Reqan, Pllanjanë, Lubinjë e Epërme, Lubinjë e Ulët, Gornja- sellë, Mushnikovë, TS Prevalla, Hotel Sharri, TS Sat styro,TS Shpia e Bardhë, Sredska, Stajkovc, Bogoshevc dhe Drajqiq.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri, pastrimi i linjave shpërndarëse nga vegjetacioni.

Ferizaj

1.

Nga TS 35/10[kV] Shtime do të ndërprehet:

Dalja 10kV Carraleva (kodi: 41046004) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

Vendet: Pjesë e Shtimes,Qesta Reqakut,Reqaku, Belinci,Caraleva Topilla, Llanisht, Devetak, Grejqevc, Zborc, Pjetereshtica,Duga dhe Karaçica

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, ndërrimi i shtyllave të tensionit të mesëm, konzollave, izolatorëve dhe bartja e rrjetit në shtylla të reja.

Punime në projekte investive

1.

Nga NS 110/6[kV] Hani i Elezit do të ndërprehet:

Dalja 6 [kV] G01 Glloboqica (kodi: 42000002  ) nga ora 09:00 deri 17:00

Vendet: fshatrat: Seçishtë, Fusha e Seçishtës, Glloboqicë, Gorancë, Hani Elezit (një pjesë), Krivenik, Lagja e Maliqëve (një pjesë), Lagja e Re dhe Rezhancë, si dhe rrugët: Të përndjekurve dhe një pjesë e rrugës UÇK.

Arsyeja: Projekte investive, ngritja e shtyllave sipas projektit.

Mitrovicë

1.

Nga TS 110/10(20)[kV] Skenderaj do të ndërprehet:

Dalja 10kV Turiqevci (kodi: 74000006) nga ora 09:00 deri 14:00

Vendet: Llausha, Rakinica, Kopiliq i Epërm, Kllodernica, Turiqefc, Buroj, Vojnik, Izbica, Ozrim, Kopiliq i Ulët dhe Açarevë.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, zëvendësimi i shtyllave të thyera me të rejat, ndërrimi i përçuesve, ndërrimi i izolatorëve dhe riparimi i shtyllës.

Gjakovë

1.

Nga NS 110/35/10[kV] Rahoveci do të ndërprehet:

LP 10kV Bizneset  (kodi: 82000020 ) nga ora 15:00 deri 17:00

Vendet: 19 konsumatorë komercialë – rrugët: 486 Xhelal Hajda-Toni, 487 UÇK-së, 488 Mizair Isma, 489 Avdullah Bugari, 491 Vëllezërit Frashëri, 493 Hasan Prishtina, 502 Sylejman Vokssi (2 konsumatorë), 539 Haxhi Zeka, 547 Tafil Zyberi, 551 Edit Durham, 557 Bekim Sylka (1 konsumator) dhe fshati Zatriq (8 konsumatorë).

Arsyeja: Ndërprerje për siguri, kyçja te disa trafostacione 10kV Opstrazubi unazë me Biznese.

2.

Nga TS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Dragobili (kodi: 82082006) nga ora 15:00  deri ora  16:00

Vendet: Rr.605 Rilindja Kombëtare (3 konsumatorë), rr.608 Hamdi Berisha (1 konsumator), rr.557 Bedri Berisha (1 konsumator), fshatrat: Astrazub, Dragobil, Drenoc, Guriq, Janqishtë, Kërvasari, Marali, Maxharrë, Pagarushë dhe Shkozë.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri, kyçja e disa trafostacioneve 10kV lidhje unazë me biznese.

Punime në projekte investive

1.

Nga NS 35/10[kV] Malisheva do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Carralluka (kodi: 82082001)nga ora 09:00 deri 11:00 nga ora 16:00 deri 17:00

Vendet: rrugët: 603 Adem Jashari (një pjesë), 605 Rilindja Kombëtare (1 konsumator), 606 Pavarësia (1 konsumator), 610 Hisni Mazreku (1 konsumator); fshatrat: Carallukë, Dragobil, Drenoc, Panorc, Shkarashnikë, Tërpezë e Poshtme, Vërmicë dhe Vërmicë e Malishevës.

Arsyeja:  Krijimi i kushteve të punës pa tension, largimi i urave të tensionit të mesëm.

2.

Nga NS 35/10[kV] Malisheva do të ndërprehet:

NS 10/0.4[kV] TS Cararlluka  (kodi: 82082001018) nga ora 09:00 deri në ora 17:00

NS 10/0.4 [kV] TS Cararlluka IV  (kodi: 82082001023) nga ora 09:00 deri në ora 17:00

Vendet: fshati Carallukë – një pjesë.

Arsyeja: Projekte investive.

3.

Nga NS 35/10[kV] Xërxa do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Xërxe (kodi: 82081003) në dy termine nga 09:00 deri 09:30 dhe 16:30 deri 17:00

Vendet: Xëxe – kryesisht konsumatorë komercial – biznese

Arsyeja: Krijimi i kushteve të punës pa tension, largimi i urave të tensionitë mesëm.

NS 10/0.4kV që mbesin pa tension) nga ora 09:00 deri në ora 17:00 janë:

NS 10/0.4[kV] POMPA ROGOVE-N.p.t Jazi 1-Bashkim Gashi(Kodi:82081003030)

NS 10/0.4[kV] ROGOVA17(S.N.BERISHA)   (Kodi:  82081003031)

NS 10/0.4[kV] GODENI DEKOR        (Kodi:   82081003032)

NS 10/0.4[kV] ILAMI SHALA            (Kodi:  82081003033)

NS 10/0.4[kV] HOTI PLASTIKA        (Kodi:  82081003034)

NS 10/0.4[kV] SEPERACIO.V.KRYEZIU       (Kodi:  82081003035)

NS 10/0.4[kV] ROGOVA 3     (Kodi:  82081003036)

NS 10/0.4[kV] TONING F.HOXHA    (Kodi:  82081003037)

NS 10/0.4[kV] ROGOVE (KOMUNITET)       (Kodi:  82081003038)

NS 10/0.4[kV] ROGOVA(TE XHAMIA)        (Kodi:  82081003039)

NS 10/0.4[kV] NH ” JAZI 2 “Besim Beqir Gashi(Janar-2015)(Kod:82081003040)

NS 10/0.4[kV] MULLIRI         (Kodi:  82081003041)

NS 10/0.4[kV] ROGOVE        (Kodi:  82081003042)

NS 10/0.4[kV] ROGOVA 15(S.F.BERISHA)  (Kodi:  82081003043)

Arsyeja: Projekte investive, ndërrimi i izolatorëve, konzollave dhe përçuesit.

Gjilan

1.

Nga TS 35/10[kV] Gjilan 2 do të ndërprehet:

Dalja 10kV Kufca  (kodi: 60061006 ) prej orës 11:00 deri në ora 15:00

Vendet: fshatrat: Dragancë, Kufcë, Kufcë e Epërme, Kufcë e Ulët, Makresh i Epërm, Makresh i Ulët, Mellc (një pjesë), Stanishor dhe Stazhë.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri, vendosja e dy shtyllave të reja paralele, shtrëngimi i përçuesve.