Gjykimi i Salih Shalës dhe Nehat Bashës - Foto: KALLXO.com

Gjykimi i dy zyrtarëve të "Eko-Regjionit", mbrojtja kërkon hedhjen e aktakuzës

Salih Shala dhe Nehat Basha, zyrtarë të Kompanisë Rajonale të Mbeturinave “Eko-Regjioni”, janë ulur në bankën e të akuzuarve për t’u ballafaquar me akuzat për keqpërdorim të detyrës.

Shala dhe Basha po gjykohen se jashtë procedurave të prokurimit kanë bërë shtyrjen e mbeturinave në deponinë sanitare “Trokan” në Dragash.

Në seancën e sotme, mbrojtësit e të akuzuarve kanë kërkuar hedhjen e aktakuzës dhe provave.

Klodian Krasniqi, mbrojtës  i të akuzuarit Salih Shala, kërkoi që aktakuza dhe provat e saj të hidhen si të pabazuara.

Avokati Krasniqi deklaroi se në këtë rast i mbrojturi i tij nuk ka përfituar asgjë.

Kërkesë të njëjtë paraqiti edhe Esat Gutaj, avokat i të akuzuarit Nehat Basha, i cili deklaroi se me veprimet e të akuzuarit nuk janë përmbushur elementet e veprës penale.

Në anën tjetër, prokurori Metush Biraj ka kundërshtuar pretendimet e mbrojtësve pasi, sipas tij, nga provat ekziston dyshimi i bazuar se të akuzuarit janë implikuar në vepër penale.

“Gjykatës i propozoj që të gjitha këto pretendime qoftë të organit të akuzës apo të mbrojtësve të trajtohen në mënyrë analitike gjatë gjykimit për çka edhe i propozoj kryetares së trupit gjykues që të vazhdohet me procedurën gjyqësore”- tha mes tjerash prokurori Biraj.

Ndaj kundërshtimeve të bëra pritet të vendoset ditëve në vijim.

Aktakuza Salin Shalën dhe Nehat Bashën po i ngarkon se si persona zyrtarë, duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin nuk i përmbushin detyrat me qëllim që të përfitojnë çfarëdo dobie për vete ose për personin tjetër apo që t’i shkaktojnë dëm tjetrit.

Aktakuza thotë se i  pandehuri Salih Shala më 27 gusht 2019 i bën kërkesë të akuzuarit Nehat Basha që jashtë procedurave të prokurimit të bëhet shtyrja e mbeturinave në deponinë sanitare “Trokan” në Dragash.

Sipas Prokurorisë, ky i fundit kërkesën e miraton më 28 gusht 2021, me ç’rast kompanisë KRM “Eko-Regjioni” në Prizren i shkakton dëm material prej 2,700 euro.

Ndërkaq, sipas pikës së dytë të aktakuzës, i pandehuri Nehat Basha akuzohet se nga data 1 janar 2019 e deri më 1 gusht 2020, në kundërshtim me Ligjin e Punës, pa shpallur konkurs publik, lidh kontrata pune për kohë të caktuar, për kohë të pacaktuar ose kontrata pune për detyra specifike.

Në këtë mënyrë të pandehurit kanë kryer veprën penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar.

Raportimet e KALLXO.com lidhur me këtë rast mund t’i lexoni në këtë LINK.