Ndërtesa e Qeverisë së Kosovës - Foto: KALLXO.com

INDEP: Të Ndalet Politizimi i Shërbimit Civil dhe i Institucioneve të Pavarura

Instituti INDEP, Instituti GAP dhe Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS) kanë shprehur shqetësimin e thellë përballë mosrespektimit nga Qeveria e Kosovës të Memorandumit të Mirëkuptimit me Ambasadën Britanike dhe për vazhdimin e politizimit të emërimeve në pozitat e larta në Qeveri dhe borde.

Kjo praktikë, sipas tyre, duhet ndalur menjëherë dhe të gjitha pozitat për të cilat kompania profesionale britanike ka shprehur kundërshtim të hapur duhen revokuar.

Kur në tetor të vitit të kaluar, Qeveria Haradinaj kishte vendosur të vazhdojë Memorandumin me Ambasadën Britanike, Kryeministri kishte thënë se kjo po bëhet në mënyrë “që të sigurohet një proces ligjor dhe kredibil”, thonë ato.

“Jo vetëm që kjo nuk ka ndodhur, por në të kundërtën, Qeveria ka injoruar përfundimet dhe rekomandimet e kompanisë profesionale duke dëmtuar rëndë kredibilitetin e gjithë procesit. Personi i 4-të në listë është emëruar Sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. Në të njëjtën kohë, Qeveria i ka kërkuar kompanisë britanike të mos përfshihet në emërimin e Bordit Mbikëqyrës të Trepçës”, theksohet në reagimin e INDEP, GAP dhe GLPS.

Më tutje, shtojnë këto organizata, Qeveria ka emëruar sekretarin e përgjithshëm të MASHT, “edhe pse qartazi ishte kërkuar anulimi i procesit për shkak të jo-kredibilitetit (tërheqje të 8 nga 11 kandidatëve nga intervistimi), dhe mospërmbushjes së kritereve nga kandidatët e intervistuar”.

Pa e njoftuar ambasadën janë proceduar Komisioni për Provimin e Jurisprudencës, Trusti Pensional i Kosovës, Guvernatori i Bankës Qendrore, Anëtarët e Bordit të Bankës Qendrore dhe Agjencia Kosovare e Privatizimi, shtojnë po ashtu tri organizatat.

Sipas tyre, politizimi në pozita të larta në Qeverinë e Kosovës dhe në bordet e agjencive të pavarura dhe agjencive qeveritare është shndërruar në një problem kronik.

“Emërimi dhe zgjedhja e anëtarëve politikë dhe jomeritorë në pozita kyçe në institucione dhe agjenci është jo vetëm e kundërligjshme por edhe dëmton rëndë barazinë para ligjit dhe konkurseve publike. Të zgjedhurit e politikës nuk do t’i shërbejnë interesit publik. Përkundrazi, në vend të profesionalizmit ata do t’i shërbejnë interesave të ngushta partiake në dëm të institucionit ku veprojnë”, theksojnë INDEP, GAP dhe GLPS, të cilat i bëjnë thirrje Qeverisë së Kosovës ta ndalojë këtë proces “të shëmtuar” të degradimit të pavarësisë së administratës dhe institucioneve të pavarura.

“Politizimi nuk rrënon thjeshtë një memorandum me një Ambasadë që deshi të kontribuonte në krijimin e një kulture të drejtësisë në emërime. Ai mbi të gjitha shkelë parimet kushtetuese të sundimit të së drejtës, të barazisë së të gjithë qytetarëve para konkursit publik, shkelë prioritetin 6 të shtyllës së parë të Agjendës Evropiane të Reformave dhe legjislacionin vendor që rregullon institucionet subjekte të proceseve të emërimit”, thuhet më tej në reagim.

INDP, GAB dhe GLPS vlerësojnë se politizimi i agjencive shtetërore në dëm të profesionalizmit ngadalëson progresin e gjithëmbarshëm shoqëror të integrimit dhe zhvillimit ekonomik. “Bëhet vetëm për të përmbushur apetitet e partive në koalicion qeverisës, edhe kur kjo nënkupton shkeljen e të drejtave të njeriut të personave meritor, të papunë të Kosovës”

Prandaj, tri organizatat ftojnë edhe Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës të Shërbimit Civil të Kosovës, Agjencinë Kundër-Korrupsionit, prokurorinë dhe organet e rendit që të hetojnë këto shkelje dhe të mbrojnë ligjshmërinë dhe demokracinë në vend.

Në të njëjtën, INDEP, GAP dhe GLPS e konsiderojnë si hap të duhur krijimin e një komision hetimor parlamentar për të hetuar politizimin dhe shkeljet në konkurset për pozita të larta në shërbimin civil dhe institucione të pavarura, si mjet për të vendosur kontrollin parlamentar mbi institucionet ekzekutive.

“Duke politizuar shërbimin civil dhe duke shkelur pavarësinë e institucioneve të pavarura, Qeveria rrezikon që t’i humbas fondet e Bashkimit Evropian të destinuara për reformën e administratës publike të cilat kapin shumën e 22 milionë eurove”, theksojnë ato.

Në fund, INDEP, GAP e GLPS i bëjnë thirrje Qeverisë të ndërpresë politizimin e agjencive dhe pozitave të rëndësishme në Qeveri dhe t’u përmbahet rekomandimeve të komisioneve vlerësuese dhe kompanisë britanike sipas Memorandumit të Nënshkruar.

“Në fund të fundit, mbrojtja e ligjshmërisë dhe të drejtave të të gjithë aplikuesve nuk duhet të jetë e varur nga vullneti për të implementuar një memorandum mirëkuptimi, por një domosdoshmëri që veçse është e garantuar në Kushtetutë, ligje dhe marrëveshje ndërkombëtare”, theksojnë ato.

14 Shkurt 2018 - 22:47

Naser Sertolli 14/02/2018 - 22:47
NDËRVEPRIMI0
Prishtina Insight
NA NDIQNI

Send this to a friend