Kontribo, fito e zhvillo bujqësinë e vendit!

KONTRIBO, FITO E ZHVILLO BUJQESINË E VENDIT !
Lajm i mirë për të gjithë të interesuarit për zhvillimin e bujqësisë së vendit tonë…!!
Bashkimi i dy kompanive Qumështorja DRENA dhe BKT sjellin marrëveshje për kreditimin e blerjes së lopëve.
Si është marrëveshja ?
Fermerët të cilët i përmbahen marrëveshjes për furnizim me qumësht, interesi i bankes do të subvencionohet nga Qumështorja DRENA.
Cili është qëllimi i marrëveshjes?
Me këtë synohet që të rritet numri i lopëve mjelëse për 1,000 copë dhe fermerët do të kenë një super mundësi për të rritur numrin e lopëve duke i kompensuar ato me qumësht.