Zgjidhen Anëtarët e Bordit të Telekomit

Telekomi e ka kompletuar bordin e tij të ri.

Anëtarë të Telekomit janë zgjedhur Besa Shatri-Berisha, Skender Hoti, Osman Ejupi, Sead Ujkani, Fidel Krasniqi dhe Suzana Andjelkoviq.

Në përzgjedhjen e Bordit të ri të Telekomit kanë marrë pjesë edhe britanikët.

Bordi ka qenë jofunksional që nga muaji dhjetor i vitit 2016.