Postet nga: telekomi i kosovës

Auditori: Disa punëtorë të Telekomit kanë pasur qasje në sisteme informative edhe pas ndërprerjes së kontratës së punës

Në analizën e bërë të listës së punonjësve, të cilët kanë ndërprerë kontratën e punës dhe listës së përdoruesve aktiv ...

Diskriminimi në Telekom: Me grada e pozita të njëjta, marrin paga të ndryshme

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur se për 84 pozita në Telekomin e Kosovës, punonjësit nuk paguhen njëjtë edhe pse kanë grada të njëjta pë...

Telekomi i Kosovës ka angazhuar 11 punonjës pa konkurs publik

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur se Telekomi i Kosovës ka angazhuar 11 punonjës për punë dhe detyra specifike, pa shpallur konkurs publik.

Telekomi i Kosovës punësoi një ekspert edhe pse nuk kishte diplomë në fushën e kërkuar

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur mangësi në një proces të rekrutimit në Telekomin e Kosovës.

Telekomi i Kosovës me mbi 16.5 milionë euro humbje në vitin 2020

Ndërmarrja Publike "Telekomi i Kosovës" ka pësuar humbje në vlerë 16,583,000 euro në vitin 2020.

Paratë e ndara për pandemi, Telekomi ia dha Z-Mobile-it

Zyra Kombëtare e Auditorit ka gjetur se në vitin 2020, Telekomi i Kosovës kishte shpenzuar shumën prej 4,749,14 euro të dhëna nga Qeveria e Kosovës, sipas masë...

Telekomi i rriti provizionet për shërbimet që i kreu operatori privat

Zyra Kombëtare e Auditorit ka gjetur se Telekomi i Kosovës në vitin 2020 i rriti provizionet për të gjitha shërbimet që i kreu kompania “Pay-Kos”, duke i ...

Mbi 17.2 milionë euro borxhet e Telekomit ndaj Z-Mobile-it

17,281,142 euro është borxhi i mbetur i Telekomit të Kosovës ndaj Dardafone.net, sipas marrëveshjes për pagesën e borxhit në procedurën e përmbarimit.