Foto-ilustrim

Dënohet pas pendimit i akuzuari për shfrytëzim ilegal të mineraleve

Ali Rama pranoi fajësinë dhe tregoi pendesë në lidhje me shfrytëzimin ilegal të mineraleve.

Prokuroria themelore me datën 12 tetor 2017 ngriti aktakuzë kundër Ramës.

Në aktakuzën e prokurorit Enis Gashi thuhet se më 14 nëntor 2016, gjatë inspektimit nga Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale ka hasur operatorin ekonomik “Arbri-EB” SH.P.K, pronë e të pandehurit, pa leje përkatëse.

Sipas aktakuzës, i pandehuri ka operuar ilegalisht në shfrytëzimin e resurseve minerale, rërës dhe zhavorrit në mënyrë ilegale, duke qenë në kundërshtim kështu me Ligjin për Miniera dhe Minerale.

Edhe përkundër faktit se në këtë çështje mungoi përfaqësuesi i palës së dëmtuar-Komisionit të Pavarur për Miniera dhe MInerale, shqyrtimi vazhdoi me leximin e aktakuzës.

Menjëherë pasi prokurori e lexoi akatakuzën, i akuzuari Rama në praninë e gjykatësit Mentor Bajraktari deklaroi se “e pranon fajësinë bashkë me pendimin lidhur me këtë veprim”.

Po ashtu i akuzuari i paraqiti gjykatës një kopje të faturës prej 5000 mijë eurove që tha se ia kishte paguar Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale për dëmin e shkaktuar.

I njëjti theksoi se e ka marrë licencën nga ana e KPMM-së dhe se në të ardhmen nuk do të përsëriten veprime të ngjashme.

I akuzuari kishte kryer vepren penale të aktivitetit të jashtëligjshëm minerar, pa posedimin e një licence ose leje të lëshuar nga Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale.

Për shkak të këtij aktiviteti ilegal Ali Rama u dënua me gjobë prej 600 eurove si dhe me shpenzimet e procedures.