Pitalkat e ramazanit

Arif Muharremi analizon dhe zgjedh komunën e Kosovës që gëzon pitalkat më të mira për iftar.