Jeta në Komunë - Kaçanik

Kryetari i Kaçanikut, Besim Ilazi, përgjigjet para Jeta Xharrës dheasamblistëve të komunës për dy vitet e para të qeverisjes në mandatin e tij të dytë