Deputeti Albert Kinolli - Foto: Facebook

Komuniteti rom kërkon përfshirje në buxhetin e vitit 2019

Deputeti Albert Kinolli nga PRBK ka kërkuar nga Qeveria e Kosovës dhe ministritë përkatëse që të përfshijnë edhe komunitetin rom në programin e buxhetit të vitit 2019.

“Buxheti 2019 na lë të besojmë që  Qeveria përmes politikave të saj, do të asistojë në përmirësimin  e gjendjes aktuale dhe ekonominë e romëve dhe zhdukjen e  varfërisë Shpresoj dhe pres që buxheti të jetë gjithëpërfshirës”, tha ai.

Deputeti Kinolli kërkoi nga Qeveria që të përkrahen bizneset e komunitetit rom.

“Si deputet që përfaqësoj komunitetin rom, besoj që Ministria për Komunitete dhe Kthim do të ofrojë ndihmë afatgjate për kthim të qëndrueshëm. Apeloj te Qeveria dhe te ministritë që buxheti për vitin 2019 të jetë buxhet edhe i komunitetit rom”, tha deputeti.

Kuvendi i Kosovës, tash e dy ditë është duke diskutuar për projektbuxhetin e vitit 2019.