Apeli Vërteton Aktakuzën e Rastit ‘Toka’ Ndaj Grupit të Azem Sylës

Gjykata e Apelit ka vërtetuar aktakuzën e rastit të njohur si “Toka”, ku i akuzuar është ish- deputeti i PDK- së, Azem Syla.

Më 28 nëntor të këtij viti, Gjykata e Apelit, ka vërtetuar aktvendimin e shkallës së parë përmes së cilit është refuzuar kërkesa e mbrojtjes për hedhjen e aktakuzës.

Azem Syla dhe të tjerët në këtë rast ngarkohen për krim të organizuar në rastin e dyshimeve për tjetërsim të tokave në pronësi shoqërore në Veternik dhe Llapnasellë afër Prishtinës.

KALLXO.com ka siguruar vendimin e Gjykatës së Apelit përmes së cilit janë sqaruar të gjeturat e kolegjit të përbërë nga gjykatësit ndërkombëtar të EULEX-it.

Sipas aktvendimit, në bazë të vlerësimit të përgjithshëm nuk është përmbushur asnjëri nga kushtet për hedhje të aktakuzës.

“Pjesa më e madhe e kritikave të të pandehurve në lidhje me këtë është drejtuar drejt mungesës së arsyetimit në aktvendimin e kundërshtuar, duke i adresuar argumentet e të pandehurve në baza individuale. Disa të pandehur gjithashtu ritheksojnë kundërshtimet e tyre të tjera që kanë të bëjnë me parashkrimin, vazhdimin e periudhës hetimore në mënyrë të kundërligjshme, dështimin e Gjykatës Themelore që të sigurojë praninë e të gjithë të pandehurve gjatë seancave”, thuhet në aktvendim.

Sipas aktvendimit, kolegji i Apelit ka gjetur se aktakuza i përmbush kushtet e nevojshme për të qenë e pranueshme në këtë fazë.

“Duke pasur parasysh garancitë të shumta që i janë dhënë të pandehurve gjatë dhe pas shqyrtimit gjyqësor , është më se e qartë se aktvendimi i kundërshtuar nuk ka shkelur të drejtën duke i shkaktuar dëm të parevokueshëm ndonjë të pandehuri”, thuhet më tej në aktvendim.

Në dhjetor të vitit 2016, Azem Syla ishte deklaruar i pafajshëm.

Azem Syla Deklarohet i Pafajshëm

Prokuroria Speciale më 25 tetor ngriti dy aktakuza kundër 39 personave të ndryshëm, në mesin e të cilëve është edhe ish-deputeti i PDK-së, Azem Syla.

Aktakuza e parë, e parashtruar nga një prokuror ndërkombëtar i PSRK-së, është ngritur kundër 22 të pandehurve dhe përbëhet prej 46 pikave.

Të pandehurit akuzohen për veprat penale krim i organizuar, pastrim i parave, marrje e mitës, mashtrim i rëndë, mashtrim në detyrë, nxjerrje e vendimeve gjyqësore të kundërligjshme, keqpërdorim i pozitës zyrtare, legalizimi i përmbajtjes së falsifikuar dhe evazion fiskal.

Aktakuza e dytë e ngritur nga i njëjti prokuror akuzon 17 persona për pastrim të parave.

Anëtarët e këtij grupi të organizuar kriminal kanë bashkëpunuar mes vete, secili me rol të caktuar, për t’i privuar Kosovës pronat shoqërore përmes veprimtarive kriminale, duke përfshirë falsifikimin e vendimeve dhe dokumenteve të tjera zyrtare, mashtrimin dhe veprimeve korruptive.

KALLXO.com siguroi edhe aktakuzën prej 264 faqeve ndaj Sylës dhe të tjerëve.

Ekskluzive: Aktakuza Voluminoze Ndaj Grupit të Azem Sylës

Po ashtu, KALLXO.com ka sjellë pamje ekskluzive nga operacioni për arrestimin e të dyshuarve për rastin e njohur si pronat.

Në mesin e shtëpive të bastisura ishte edhe ajo e tashmë ish-deputetit të PDK-së, Azem Syla.

Aksion i Gjerë Policor, Kërkohet edhe Azem Syla

KALLXO.com në vazhdimësi ka raportuar për rastin ‘Toka’. Artikujt mund t’i gjeni në këtë link.