Ajri në Prishtinë është i pashëndetshëm

Cilësia e ajrit në Prishtinë aktualisht është i pashëndetshëm.

Sipas të dhënave matëse të vendosura në Prishtinë nga Ambasada Amerikane në Kosovë bëhet e ditur se 120 AQI të PM2.5

Ajri sot në Prishtinë është i pashëndetshëm për grupe të ndjeshme.

 

Ambasada Amerikane ka vendosur katër stacione për matjen e ndotjes së ajrit në Prishtinë.

Këto stacione janë të vendosura në Ambasadën Amerikane, në rrugën Nazmi Mustafa, në rrugën Pajazit Ahmeti dhe në rrugën Gazmend Zajmi.

 

Projekti “Përdorimi i mediave për të rritur vetëdijen lidhur me shkaktarët kryesorë të ndotjes së ajrit në Kosovë” është pjesë e “Dig Data Challenge” e mbështetur nga Millennium Foundation Kosovo (MFK) dhe Millennium Challenge Corporation (MCC), si pjesë e Dig Data Challenge për të dhënat mbi cilësinë e ajrit. Projekti implementohet nga Internews Kosova.