Gjykata Speciale në Hagë - Foto: REL/EPA-EFE

Vendimi i Speciales - Kontrolle strikte për çdo vizitë dhe komunikim të Thaçit, Veselit e Selimit

Gjykata Speciale ka marrë një vendim të rëndësishëm lidhur me komunikimet dhe vizitat e ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), Hashim Thaçi, Kadri Veseli dhe Rexhep Selimi, të cilët janë të paraburgosur në Hagë.

Më 1 dhjetor 2023, Trupi Gjykues në çështjen gjyqësore Thaçi dhe të tjerët ka shpallur vendimin e tij lidhur me kërkesën e Zyrës së Prokurorit Special (ZPS) për ndryshimin e kushteve të paraburgimit të Thaçit, Veselit dhe Selimit.

Gjykata ka vlerësuar se kushtet e tanishme të paraburgimit nuk janë të mjaftueshme për të zvogëluar rrezikun që të akuzuarit ndërhyjnë në procedurë dhe/ose rrezikojnë sigurinë e dëshmitarëve.

Në përgjigje të kësaj, Gjykata Speciale ka miratuar pjesërisht kërkesën dhe ka urdhëruar administratoren të ndryshojë disa prej kushteve të paraburgimit. Ky vendim zëvendëson vendimin e përkohshëm të Trupit Gjykues të datës 17 nëntor.

Paragrafët 51-53, 55-60 dhe 62-78 përcaktojnë masat lidhur me kufizimet në komunikimet dhe vizitat e të akuzuarve.

Sipas paragrafit 51, liria për të dhënë ose refuzuar një vizitë do të shqyrtohet nga Shefi i Paraburgimit Njësia e Menaxhimit të Paraburgimit (“DMU”), duke pasuar një procedurë të rreptë miratimi.

“Paneli konstaton se, në vijim, të gjitha vizitat personale jo të privilegjuara për tre të akuzuarit do t’i nënshtrohen miratimin nga regjistruesi në mënyrë që të gjitha konsideratat përkatëse – ligjore; praktike; siguria – mund të përfshihet në vendimin nëse do të autorizohet një vizitë e caktuar. Ajo shkon pa thënë se do të konsultohet Shefi i Paraburgimit të DMU para çdo vendimi të tillë. Kur është e nevojshme, regjistruesi duhet të konsultohet me SPO për të përcaktuar nëse ka indikacione që ka një individ i caktuar angazhohet ose mund të angazhohet në sjellje të papajtueshme me kërkesën e tij/saj për një vizitë jo të privilegjuar te një prej të akuzuarve” – sqarohet në paragrafin 55.

Në lidhje me refuzimin e vizitës, vendimi thekson se i akuzuari ka të drejtë të kundërshtojë para trupit gjykues brenda shtatë ditëve nga njoftimi për refuzimin. Kërkesa për rishikim gjyqësor duhet të përputhet me udhëzimet e përcaktuara.

Gjykata ka caktuar dispozita të rrepta për vizitat personale, duke përfshirë kufizimet në numrin e vizitorëve, zonën e vizitës dhe komunikimin gjatë vizitave. Në rastin e shkeljes së këtyre rregullave, vizitat mund të ndërpriten menjëherë.

“Paneli urdhëron që Zyra e Regjistrimit të sigurojë që: (i) I akuzuari nuk duhet të takohet me më shumë se një vizitor në çdo kohë (me përjashtim të vizitave nga bashkëshortët/partnerët dhe fëmijët që mund të bënin vizita bashkërisht por pa praninë e ndonjë vizitori tjetër); (ii) zona e vizitës do të jetë pa muzikë ose zhurma të tjera të larta që mund të dëmtojnë komunikimin e dëgjimit; (iii) i vetmi i paraburgosur me të cilin një vizitor bie në kontakt është i paraburgosuri me të cilin ai vizitori është autorizuar për të vizituar; të paraburgosurit nuk duhet t’i bashkohen vizitave të të tjerëve të paraburgosurit; (iv) të paraburgosurit nuk duhet të kenë një vizitor personal jo të privilegjuar në në të njëjtën kohë me një të paraburgosur tjetër ose brenda një afërsie të tillë kohore që vizitorët munden të kenë mundësi të ndërveprojnë me njëri-tjetrin ose me të paraburgosurit e tjerë” – sqarohet mes tjerash në vendim.

Vendimi gjithashtu rikujton se vetëm avokatët dhe bashkë-avokatuët kanë të drejtë të vizitojnë të akuzuarit në mënyrë të privilegjuar. Vizitat nga anëtarët e ekipit të mbrojtjes, pa shoqërimin e avokatit, nuk janë të privilegjuara dhe i nënshtrohen kufizimeve.

Gjithashtu, vendimi përfshin masat për vizitat dhe komunikimet video dhe telefonike, të cilat kërkojnë miratim paraprak nga regjistruesi për të garantuar integritetin e procedurave dhe mbrojtjen e informacionit konfidencial.

“Të gjithë të paraburgosurit dhe vizitorët duhet të komunikojnë me zë dhe nuk lejohet të komunikojnë fshehë çdo pjesë të një bisede përmes pëshpëritjes ose përdorimit  me gjuhë të koduar; (vii) nëse ndonjë nga këto dispozita ose rregulla të tjera të vizitës janë të shkelur, Sekretarja dhe ata që veprojnë në emër të saj janë të autorizuar për të përfunduar vizita menjëherë” – sqarohet tutje në vendim.

Gjykata ka vendosur detyrimet e raportimit për Regjistruesin, duke përfshirë raportet periodike mbi thirrjet e monitoruara, incidentet, refuzimet dhe çdo zhvillim tjetër të rëndësishëm që mund të ndikojë në zbatimin e masave të urdhëruara.

Ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UCK), Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi dhe jakup Krasniqi janë duke u gjykuar në Hagë me pretendimin për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit.

Raportimet e tjera të KALLXO.com lidhur me këtë rast mund t’i lexoni në këtë LINK.