‘Pishmani’ i KGJK-së për Kriteret për Gjyqtarët e Rinj

Ndonëse para katër muajsh vendimi për uljen e kritereve për rekrutimin e  gjyqtarëve të rijn ishte miratuar me shumicë të votave në Këshillin Gjyqësor të Kosovës, këta të fundit i ranë pishman vendimit të tyre duke e shfuqizuar këtë vendim.

KGjK në fund të muajit tetor të vitit të kaluar kishte ulur pragun e kalueshmërisë nga 45 pikë sa ishte në 40 në konkursin për rekrutim të gjyqtarëve. Kjo ulje do të vlente për kandidatët gra dhe për pakicat.

Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nehat Idrizi,  tha se me këtë vendim kanë menduar “të bëjnë mirë “, por për të larguar çdo dyshim mbi transparencën e KGjK-së kanë vendosur ta rishqyrtojnë.

“Këshilli Gjyqësor si udhëheqës i sistemit gjyqësor, ka për detyrë që me punën e tij  të jetë transparent me vendimet e veta dhe për të shmangur me çdo kusht, madje në pamje edhe çdo paragjykim për mungesë të transparencës apo integritetit. Për këtë arsye besoj se është e domosdoshme që Këshilli të anulojë vendimin e vet të mëparshëm për uljen e pragut të kalueshmërisë për kandidatët për gjyqtarë të rijnë”, tha Idrizi.

Kjo pikë e rendit të ditës u miratua njëzëri nga të gjithë anëtarët e KGjK-së ndërsa vendimi  i miratuar sot ka tri pika.

“Propozimi për anulim, duhet të anulohen rezultatet e provimit me shkrim të mbajtur me datë 3 dhe 4 dhjetor 2016 dhe duhet përsëritur provimi me shkrim për 75 kandidatët për gjyqtarë, që fillimisht para se të ulej pragu kanë kaluar testin kualifikues”, tha Idrizi.

06 Mars 2017 - 22:09

Labinot Leposhtica 06/03/2017 - 22:09
NDËRVEPRIMI0
Prishtina Insight
NA NDIQNI

Send this to a friend