Postet nga: KGJK

Konfuzion në gjykata rreth përcjelljes së seancave nga monitoruesit

Ndonëse seancat gjyqësore kanë filluar të mbahen, monitoruesve nuk u është lejuar gjatë ditës së sotme që t’i monitorojnë ato.

Ministrja e Drejtësisë: KGjK s’ishte në dijeni për rastin e dhunës seksuale në Mitrovicë

Në pjesën e dytë të emisionit “Jeta në Kosovë” u diskutua për pasojat dhe vështirësitë, sidomos për gratë, gjatë kohës së pandemisë së COVID-19.

Seancat gjyqësore nuk fillojnë para 1 qershorit

Ndonëse më 8 maj, Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK) kishte nxjerrë vendim me të cilin parashihej shtimi i rrethit të punëve në gjykatat e vendit, seancat ...

Paneli për Lirimin me Kusht nga 197 raste pranon 70 kërkesa të të burgosurve për t`u liruar

Këshilli Gjyqësor i Kosovës, ka njoftuar se Paneli për Lirimin me Kusht gjatë kohës së pandemisë ka mbajtur 10 seanca për shqyrtimin e kërkesave ...

Pandemia në gjyqësor, KGjK diskuton për trajtimin e lëndëve që rrezikojnë parashkrimin

Sot Këshilli Gjyqësor i Kosovës mbajti takimin e vet të radhës në të cilën u diskutua për gjendjen aktuale të gjyqësorit në Kosovë ...

Politika nuk ia miraton kërkesën për buxhet shtesë gjyqësorit

Gjyqësori edhe këtë vit do të ketë më pak buxhet se sa nevojat. Këshilli Gjyqësor i Kosovës gjatë këtij viti kishte kërkuar 35 milionë ...

Investimet në gjykata të parapara në buxhetin e vitit 2020

Qeveria e Kosovës në buxhetin e miratuar për vitin 2020 nuk ka paraparë asnjë projekt të ri për Këshillin Gjyqësor të Kosovës.

‘Coronavirusi’ shtynë seancën ndaj koordinatorit të panelit për lirimin me kusht

Seanca gjyqësore ndaj Bedri Duraku, e paraparë të mbahej më 23 mars 2020, është anuluar për shkak të coronavirusit Covid-19, ndonëse i njëjti do të kundërshtonte provat ...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!