Pas Gjermanisë e Francës, edhe Britania e Madhe mirëpret heqjen e tarifës 100%

Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë ka përkrahur vendimin e Qeverisë së Kosovës për heqjen e tërësishme të tarifës ndaj mallrave serbe dhe Bosnje Hercegovinës.

Pëlqimin për vendimin e ekzekutivit kosovar deri më tani pas heqjes së tarifës 100% kanë dhënë edhe Ambasada e Gjermanisë në Kosovë ajo e Francës, zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe shefi i politikës së jashtme të BE-së, Joseph Borrell.

Por, kundër vendimet për heqjen e tarifës dhe zëvendësimin e saj me reciprocitet e ka kundërshtuar Ambasada e Amerikës në Kosovë.

Në qëndrimin britanik, pengesat jo tarifore, siç është reciprociteti, thuhet se duhet të zgjidhen në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi.

“Ne përshëndesim vendimin e Qeverisë në detyrë për hjeqjen e tarifave në mallrat nga Serbia dhe Bosnja dhe Hercegovina. Ne ritheksojmë përkrahjen e qëndrueshme të Mbretërisë së Bashkuar për dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian në mes Kosovës dhe Serbisë, dhe besojmë se mospajtimet, përfshirë barrierat jotarifore, mund të zgjidhen në këtë kornizë. Dialogu duhet të dërgojë në një marrëveshje gjithëpërfshirëse, përfundimtare, juridikisht detyruese, që respekton integritetin territorial dhe normalizon marrëdhëniet bilaterale, që është e pranueshme për qytetarët e të dy vendeve dhe që do të ofrojë përfitime afatgjata për ta dhe për të gjithë rajonin. Me përkrahjen e partnerëve ndërkombëtar, Kosova dhe Serbia duhet të ndërmarrin hapat e nevojshëm për vazhdimin e dialogut”, thuhet në komunikatën për media të Ambasadës së Birtanisë së Madhe në Kosovë.

“Ne ftojmë Qeverinë në detyrë, ose atë të re, që në të njëjtën kohë të punojë në arritjen e prioriteteve afatgjata të njerëzve, të reflektuara në zgjedhjet e fundit të Tetorit, duke u fokusuar në fuqizimin e sundimit të ligjit dhe luftën kundër korrupsionit”, thuhet tutje në njoftimin e Ambasadës.

Ky është njoftimi i plotë në tri gjuhet, shqip, anglisht dhe serbisht:

Angazhimi rreth sfidës me pandeminë Covid-19, aktualisht është detyra kryesore me të cilën po përballen qeveritë në gjithe rajonin dhe kudo në botë. Do të kërkohet vendosmëri, qëndrueshmëri dhe këmbëngulje nga të gjitha Institucionet e Kosovës. Kjo nuk është kohë për manovrime politike, por për bashkëpunim të brendshëm dhe me rajonin.

Pas votës së mosbesimit në Kuvend, Mbretëria e Bashkuar fton që Kushtetuta të vazhdojë të respektohet, dhe që vendimet të mirren shpejt që t’i mundësohet Qeverisë në detyrë, ose asaj të re që mbrojtja e jetës së qytetarëve të jetë konsiderata kryesore. Ne, Mbretëria e Bashkuar, jemi pranë popullit të Kosovës dhe të rajonit gjatë kësaj krize globale.

Ne përshëndesim vendimin e Qeverisë në detyrë për hjeqjen e tarifave në mallrat nga Serbia dhe Bosnja dhe Hercegovina. Ne ritheksojmë përkrahjen e qëndrueshme të Mbretërisë së Bashkuar për dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian në mes Kosovës dhe Serbisë, dhe besojmë se mospajtimet, përfshirë barrierat jotarifore, mund të zgjidhen në këtë kornizë. Dialogu duhet të dërgojë në një marrëveshje gjithëpërfshirëse, përfundimtare, juridikisht detyruese, që respekton integritetin territorial dhe normalizon marrëdhëniet bilaterale, që është e pranueshme për qytetarët e të dy vendeve dhe që do të ofrojë përfitime afatgjata për ta dhe për të gjithë rajonin. Me përkrahjen e partnerëve ndërkombëtar, Kosova dhe Serbia duhet të ndërmarrin hapat e nevojshëm për vazhdimin e dialogut.

Ne ftojmë Qeverinë në detyrë, ose atë të re, që në të njëjtën kohë të punojë në arritjen e prioriteteve afatgjata të njerëzve, të reflektuara në zgjedhjet e fundit të Tetorit, duke u fokusuar në fuqizimin e sundimit të ligjit dhe luftën kundër korrupsionit.
###

Borba sa pandemijom virusa Covid 19 je primarni zadatak sa kojim se trenutno suočavaju vlade u regionu i širom sveta. Biće potrebna odlučnost, doslednost i upornost svih kosovskih institucija. Sada nije vreme političkog manevrisanja, već za saradnju na domaćem i regionalnom nivou.

Nakon izglasavanja nepoverenja u Skupštini, Ujedinjeno Kraljevstvo poziva da se Ustav poštuje kako bi se brzo donosile odluke i time omogućilo privremenoj ili novoj Vladi da njihov prioritet bude zaštita života građana. Mi, Ujedinjeno Kraljevstvo, smo uz ljude kosova i šireg regiona tokom ove globalne krize.

Pozdravljamo odluku privremene Vlade o ukidanju taksa na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Ponavljamo dugogodišnju podršku UK-a za dijalog između Srbije i Kosova pod okriljem EU i verujemo da se nesporazumi, uključujući i necarinske barijere, mogu rešiti u ovom okviru. Dijalog bi trebalo da dovede do sveobuhvatnog, konačnog, pravno obavezujućeg dogovora, koji poštuje teritorijalni integritet i normalizuje bilateralne odnose, koji je prihvatljiv za građane obe zemlje i koji će doneti dugoročne koristi i njima i čitavom regionu. Uz podršku međunarodnih partnera, Kosovo i Srbija trebaju preduzeti neophodne korake za nastavak dijaloga.

Pozivamo privremenu ili novu Vladu da istovremeno radi na postizanju dugoročnih prioriteta ljudi koji su obećani na izborima u oktobru prošle godine, a koji se fokusiraju na jačanju vladavine zakona i borbu protiv korupcije.
###

Dealing with the challenge of the Covid 19 pandemic is the primary task currently facing governments across the region and around the world. It will require determination, consistency and persistence from all of Kosovo’s institutions. This is not a time for political manoeuvring, but cooperation, domestically and regionally.

Following the vote of no confidence in the Assembly, the UK calls for the Constitution to continue to be respected, and for decisions to be taken quickly to enable the incumbent or new Government to make protection of citizens’ lives the paramount consideration. We, the UK, stand with the people of Kosovo and the wider region during this global crisis.

We welcome the decision of the incumbent government to lift the tariffs on goods from Serbia and Bosnia and Herzegovina. We reiterate the UK’s long-standing support for the EU-facilitated Dialogue with Serbia and Kosovo and believe grievances, including non-tariff barriers, can be settled in this framework. The Dialogue should lead to a comprehensive, conclusive, legally binding agreement, respecting territorial integrity and normalising bilateral relations, that is acceptable to the citizens of both countries and will deliver long-term benefits to them and to the whole region. With the support of international partners, Kosovo and Serbia should now take the necessary steps to resume the Dialogue.

We call on the incumbent or new Government simultaneously to work to deliver the people’s long-term priorities, reflected in last October’s elections, focusing on strengthening the rule of law and combatting corruption.