Foto: KALLXO.com

Rregullorja që ia mundësoi senatorit të UP-së mandatin e tretë

Universiteti i Prishtinës i ka zgjedhur anëtarët e rinj të Senatit të UP-së, të cilët do të fillojnë mandatin katërvjeçar më 01.10.2024.

Zgjedhja e senatorëve bëhet nga këshillat e fakulteteve në bazë të Rregullores për rregullat dhe procedurat për zgjedhjet e përgjithshme të personelit akademik dhe joakademik të UP-së, të datës 07.03.2024.

Në mesin e këtyre senatorëve, profesori në Fakultetin Ekonomik, Liridon Veliu, është zgjedhur për mandat të tretë. Rregullorja e re UP-së nuk lejon që anëtarët e Senatit të kenë mandat të tretë. Por sipas Universitetit të Prishtinës, rregullorja nuk vlen për mandat e mëhershme, por vetëm prej kur ka hyrë në fuqi dhe sipas tyre, kjo ia ka mundësuar Liridon Veliut mandatin e tretë.

Sipas biografisë së Veliut në uebfaqen e Universitetit të Prishtinës, mandatin e parë si anëtar në Senatin e UP-së e ka pasur nga data 04.02.2016 deri më 30.09.2020, kurse mandatin e dytë nga data 01.10.2020 dhe vazhdon të jetë.

KALLXO.com e ka pyetur Veliun, Fakultetin Ekonomik, rektorin e UP-së, Qerim Qerimi, dhe menaxhmentin e UP-së, si dhe Këshillin Drejtues të UP-së, lidhur me zgjedhjen e Veliut për senator për mandat të tretë, dhe është në pritje të përgjigjeve. (Universiteti i Prishtinës ka kthyer përgjigje një ditë pas publikimit të artikullit. Përgjigja e plotë është vendosur në fund të artikullit)

Në Rregulloren për rregullat dhe procedurat për zgjedhjet e përgjithshme të personelit akademik dhe joakademik të UP-së, të datës 07.03.2024, në nenin 7, paragrafi 6, thuhet “anëtarët e Senatit të UP-së nuk kanë të drejtë të zgjidhen për më shumë se dy mandate”.

Kurse, në nenin 10, ku flitet për zgjedhjet për Senat, në paragrafin 1 thuhet “një anëtar i personelit akademik nga secili fakultet zgjidhet”, ndërsa në paragrafin 2 thuhet “Përfaqësuesi i fakultetit në Senat do të zgjidhet nga personeli akademik i secilit fakultet siç përcaktohet në statut, respektivisht profesor i rregullt, profesor i asociuar, profesor asistent dhe asistent”.

Ndërsa, zgjedhja e senatorëve nga këshillet e fakulteteve bëhet me anë të një procesi votash, i cili rregullohet sipas nenit 10, paragrafit 3 të Rregullores së UP-së të cituar deri më tani.

“Përfaqësuesi i fakultetit në Senatin e UP-së zgjidhet me shumicën absolute (50%+1) të votave të të gjithë personelit akademik që marrin pjesë në votim” – thuhet në paragrafin 3, neni 10, të Rregullores për zgjedhjet e përgjithshme të personelit akademik dhe joakademik të UP-së të datës 07.03.2024.

Në këtë rast, sipas paragrafit 4 të nenit 10 të Rregullores së UP-së, “për zgjedhjen e përfaqësuesit të fakultetit në Senat, të drejtë vote ka i tërë personeli akademik në marrëdhënie të rregullt pune në fakultet, në pajtim me dispozitat e kësaj rregulloreje”.

Përveç Veliut nga Fakulteti Ekonomik, anëtarët e tjerë të zgjedhur nga 13 njësitë e tjera akademike të UP-së për Senat janë:

Fakulteti i Arkitekturës: Prof. Florina Jerliu,

⁠Fakulteti i Arteve: Prof. Adem Rusinovci,

⁠Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë: Prof. Imer Haziri,

⁠Fakulteti i Edukimit: Prof. Eda Vula,

Fakulteti i Edukimit Fizik dhe Sportit: Prof. Bujar Turjaka,

Fakulteti i Filologjisë: Prof. Shpetim Elezi,

Fakulteti Filozofik: Prof. Sejdi Rexhepi,

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike: Prof. Valdete Rexhëbeqaj-Hamiti,

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike: Prof. Rexhep Selimaj,

Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit: Prof. Figene Ahmedi,

Fakulteti Juridik: Prof. Iliriana Islami,

Fakulteti i Mjekësisë: Prof. Kreshnike Dedushi-Hoti,

Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore: Prof. Fisnik Aliaj.

Anëtarë në Senat të UP-së janë nga Rektorati i UP-së (rektori e prorektorët dhe sekretari i UP-së), anëtarët nga personeli akademik (dekanë e senatorë për njësi akademike) dhe ai administrativ, dhe anëtarët nga radhët e studentëve (kryetari i Parlamentit Studentor të UP-së dhe përfaqësues të tjerë të studentëve).

23.04.2024 UP ka zgjedhur dekanët e rinj të 14 fakulteteve, të cilët po ashtu fillojnë mandatin më 01.10.2024, në fillim të vitit të ri akademik.

Dekanët e zgjedhur janë:

Fakulteti i Arkitekturës: Prof. Violeta Nushi,

Fakulteti i Arteve: Prof. Hazir Haziri,

⁠Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë: Prof. Arben Musliu,

Fakulteti i Edukimit: Prof. Blerim Saqipi,

⁠Fakulteti i Edukimit Fizik dhe Sportit: Prof. Florian Miftari,

Fakulteti Ekonomik: Prof. Driton Balaj,

Fakulteti i Filologjisë: Prof. Abdulla Rexhepi,

Fakulteti Filozofik: Prof. Bekim Baliqi,

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike: Prof. Isak Shabani,

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike: Prof. Mirlind Bruçi,

Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit: Prof. Florim Grajçevci,

Fakulteti Juridik: Prof. Avni Puka,

Fakulteti i Mjekësisë: Prof. Sefedin Muçaj,

Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore: Prof. Kajtaz Bllaca.

Këtë javë UP, ka marrë vendim edhe në lidhje me profesorin e rregullt të Fakultetit të Edukimit, Xhevat Krasniqi i denoncuar për ngacmim seksual nga 27 studente të Fakultetit të Mjekësisë.

Më 23.04.2024, Rektori i Universitetit të Prishtinës, Qerim Qerimi, e ka pezulluar nga puna profesorin Krasniqi, pasi KE i ka rekomanduar pezullimin e Krasniqit derisa të përfundojnë veprimet hetuese nga ana e Prokurorisë së Shtetit në lidhje me denoncimin për ngacmim.

Prokuroria e Prishtinës ka njoftuar se është iniciuar rast ndaj profesorit Krasniqi, në drejtim të veprës penale – ngacmim seksual.

Ky vendim i KE ndaj Krasniqit erdhi pas disa mbledhjeve të mbajtura nga ky Këshill, të cilat u shoqëruan edhe me protesta të aktivistëve të Lëvizjes Feministe Studentore dhe të tjerë, të cilët kërkuan përjashtimin e Krasniqit nga UP.

Shënim: Artikulli është edituar më 25.04.2024, ora 13:07 pasi Universiteti i Prishtinës ‘Hasan Prishtina’ ka kthyer përgjigje në pyetjet e KALLXO.com në lidhje me çështjen. Më poshtë është vendosur përgjigja e UP-së. Ata kanë sqaruar se rregullorja e UP-së vlen vetëm pas hyrjes në fuqi dhe nuk afekton mandatet e kaluara. 

Përgjigja e plotë e Universitetit të Prishtinës:

Konform pyetjeve tuaja, pranoni përgjigjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”, si në vijim:

Rregullorja me nr. 753, datë 07.03.2024, për zgjedhjet e përgjithshme për personelin akademik dhe jo akademik në UP, është e vërtetë që kufizon në dy (2) mandate zgjedhjen e anëtarit të Senatit, por kjo nënkupton vetëm mandatet e ardhshme. Pra, ky kufizim i mandateve nuk afekton mandatet e kaluara si senator, para se të hyjë në fuqi kjo rregullore që kufizon mandatin e senatorëve në dy mandate.

Rrjedhimisht, rregullorja nuk mund të veprojë me fuqi retroaktive dhe të afektoj edhe mandatet e fituara dhe të ushtruara nga senatorët, sipas rregulloreve kur nuk ka qenë në fuqi kufizimi i mandatit të anëtarëve të Senatit. Një arsye më shumë për zbatimin e kësaj rregullore në këtë mënyrë është edhe Raporti me rekomandime i Avokatit të Popullit, me nr. 352/2020, i cili pikërisht për kufizimin e mandatit të senatorëve në dy mandate, siç është rasti, kërkon që kufizimi i mandateve të mos bëhet në mënyrë retroaktive por vetëm në të ardhmen, siç është zbatuar edhe në rastin e senatorit, prof. ass. dr. Liridon Veliu.