Prapa grilave - Ilustrim

Prizren – Dënim me burg e gjobë ndaj një personi për vjedhje të rëndë

 

Gjykata e Prizrenit, ka shpallur aktgjykim dënuar ndaj M. R., për veprën penale të vjedhjes së rëndë.

Personit M. R., i është dhënë dënimi me gjobë prej 500 euro dhe dënim me burgim prej një viti.

Gjykatësi Fatmir Krasniqi, ka shpallur fajtor personin M. R., për shkak se i njëjti më 4 nëntor të vitit 2018, pas mesnatës bashkë me persona të tjerë, thyejnë lokalin, ku tashmë i dënuari M. R., hap derën e hyrjes dhe prej aty marrin para nga arka dhe gjësende të tjera në vlerë prej 238 euro.

Sipas njoftimit të gjykatës së Prizrenit, më pas të dyshuarit janë larguar me veturë, e cila veturë më pas është hasur tek i njëjti person për një rast tjetër të vjedhjes në Gjakovë.

Me këto veprime, M. R., të dëmtuarit i shkakton dëme materiale.

Pas shpalljes së këtij aktgjykimi, gjykatësi i rastit ka njoftuar palët që brenda afatit ligjor të gjithë palët në procedurë do të pranojnë aktgjykimin e plotë në formë të shkruar dhe të arsyetuar.

Për të akuzuarin M. R. Gjykata kishte lëshuar urdhër arrest, dhe pas sjelljes nga ana e Policisë së Kosovës, në shqyrtim gjyqësor i akuzuari M. R. e ka pranuar fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohej.

Kundër këtij Aktgjykimi, pala e pakënaqur ka të drejtën e ankesën në Gjykatën e Apelit.