Cilësia e ajrit në Kosovë

Cilësia e ajrit në komunën e Gjilanit është në kategorinë mesatare.

Obiliqi, Drenasi dhe Mitrovica e kanë cilësinë e ajrit të pranueshëm, ndërsa Dardhishta është në kategorinë mirë.

Për Breyovicën dhe Hanin e Elezit aktualisht nuk ka të dhëna.

Kështu tregojnë të dhënat nga matjet e të Rrjetit Shtetëror të Monitorimit të Cilësisë së Ajrit në kuadër të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës.

Cilësinë e ajrit mund ta ndiqni në këtë LINK.

Materiale me rëndësi për cilësinë e ajrit mund t`i lexoni duke klikuar në  LINK

Projekti “Përdorimi i mediave për të rritur vetëdijen lidhur me shkaktarët kryesorë të ndotjes së ajrit në Kosovë” është pjesë e “Dig Data Challenge” e mbështetur nga Millennium Foundation Kosovo (MFK) dhe Millennium Challenge Corporation (MCC), si pjesë e Dig Data Challenge për të dhënat mbi cilësinë e ajrit. Projekti implementohet nga Interneës Kosova.