Apeli dënon Ilhami Gashin për rastin “Pronto”

Gjykata e Apelit ka gjetur fajtor Ilhami Gashin, njërin prej të akuzuarave në rastin e njohur “Pronto” i cili si sekretar i përgjithshëm i Ministrisë së Punëve të Brendshme, ka kryer veprën penale shkelja e statusit të barabartë të qytetarëve të Kosovës.

Apeli Ilhami Gashit i ka shqiptuar dënim unik prej 1 viti e 4 muaj burgim dhe dënim plotësues, ndalim i ushtrimit të funksioneve publike për në periudhë prej dy vitesh.

Gashi u shpallë fajtor për dy pikat e aktakuzës.

Aktakuza e ngarkon Ilhami Gashin se duke qenë sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë e Punëve të Brendshme, në bashkëpunim me të akuzuarin Adem Grabovci si deputet dhe kryetar i Grupit Parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës në Kuvendin e Republikës së Kosovës si dhe akuzuari Sadat Gashi, si person zyrtar këshilltar në Ministrinë e Punëve të Brendshme, duke keqpërdorur pozitën dhe autoritetin zyrtar duke krijuar privilegje dhe përparësi mbi bazën e përkatësisë politike për punësimin e personit A.D.

Aktakuza thotë se në periudhën 05.12.2011 – 19.12.2011 në Prishtinë, përmes bisedave telefonike kanë bashkëpunuar për punësimin e A.D në pozitën Koordinator të Qendrës së Regjistrimit Civil në Komunën e Klinës, i cili punësim është realizuar duke mohuar dhe kufizuar në atë mënyrë të drejtat e personave të tjerë që kanë konkurruar për atë pozitë, sipas konkursit të datës 07.11.2012.

Pika dy a aktakuzës thotë se Ilhami Gashi si sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë e Punëve të Brendshme e njëherit edhe kryetar i komisionit për vlerësimin e kritereve për përzgjedhjen e kandidateve në konkursin për pozitën e kryeshefit ekzekutiv të Agjencisë për Regjistrim Civil – Ministria e Punëve të Brendshme, në bashkëpunim me të akuzuarit Adem Grabovci, si deputet dhe kryetar i grupit Parlamentar i PDK-së, duke e keqpërdorur pozitën dhe autoritetin zyrtar, ka krijuar privilegje dhe përparësi mbi bazën e përkatësisë politike, për punësimin e personit B.C.

Aktakuza tutje thotë se me datën 14.12.2011 në kundërshtim me Ligjin për Shërbimin Civil ashtu që përmes bisedave telefonike kanë bashkëpunuar për caktimin e B.C. në pozitën e kryeshefit të Agjencisë së Regjistrimit Civil – Ministria e Punëve të Brendshme.

Kujtojmë se të akuzuarit e rastit “Pronto” më 3 janar 2020 Gjykata e Prishtinës i kishte liruar nga akuza. Por sipas ankesës së Prokurorisë Speciale, Apeli kishte marrë vendim dënues për Adem Grabovcin dhe disa të akuzuar të tjerë.Më pas me kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë nga mbrojtësit e të akuzuarave në rastin “Pronto”  lënda ishte dërguar në Gjykatën Supreme e cila vendosi që rasti të rivendosej e të kthehej në Apel.

Për rastin “Pronto” të akuzuar ishin njëmbëdhjetë persona me funksione të larta zyrtare, ish-deputeti Adem Grabovci, ish ministri Besim Beqaj, ish-deputeti Zenun Pajaziti, dy ish-sekretarë të përgjithshëm, Ilhami Gashi dhe Xhavit Dakaj, ish-zëvendësministri Fatmir Shurdhaj, ish këshilltari politik në MPB Sadat Gashi, ish-drejtori i Bordit të Ndërmarrjes Publike “Radoniqi-Dukagjini” në Gjakovë Ismet Neziraj, ish-drejtori i Bordit të Ndërmarrjes Publike “Hidro-Drini” në Pejë Rexhë Abazi, ish-kryesuesi i Kuvendit të Komunës së Prizrenit Nijazi Kryeziu dhe ish-shefja e Njësisë për Furnizim në Ministrinë e Shëndetësisë, Arbenita Pajaziti.

Aktakuzën për këtë rast Prokuroria Speciale e kishte ngritur në prill të vitit 2018.Sipas Prokurorisë Speciale, 11 personat e lartpërmendur akuzohen për kryerjen e veprës penale Shkelja e statusit të barabartë të shtetasve dhe banorëve të Republikës së Kosovës në bashkëkryerje.Sipas aktakuzës, të pandehurit kanë keqpërdorur pozitat e tyre zyrtare duke bashkëpunuar në mes vete për dhënien e privilegjeve dhe përparësive kundërligjshme personave të cilët kanë konkurruar në funksione të rëndësishme, siç janë: Drejtor për Ndërmarrjet publike qendrore, kryeshef ekzekutiv i Agjencisë së Regjistrimit në Ministrinë e Punëve të Brendshme, kryeshef i Agjencisë për Produkte Medicinale dhe Koordinator i Qendrës së Regjistrimit Civil në Komunën e Klinës, duke mohuar dhe kufizuar liritë dhe të drejtat e kandidatëve të tjerë, të garantuara me ligj. Në aktakuzë është trajtuar çështja penale e punësimeve dhe ndarjes së posteve, të bazuara në përkatësinë partiake dhe raporte personale, për të cilin problem për një kohë të gjatë alarmojnë qytetarët e Kosovës, Agjencitë për zbatimin e ligjit si dhe mediat dhe shoqëria civile.

Ky rast ishte publikuar nga mediat, duke zbuluar veprimet dhe metodat e punësimit brenda grupeve të ngushta interesi, në bazë të së cilës është nisur hetimi i prokurorisë, i cili rezultoi me ngritjen e aktakuzës, thuhej në komunikatën e Prokurorisë Speciale.

Ndryshe, Alei sot ka liruar nga akuza të dyshuarin tjetër në këtë rast, ish deputetin Partisë Demokratike të Kosovës Adem Grabovcin.

Apeli liron nga akuza Adem Grabovcin për rastin “Pronto”