Numrat e partive në fletëvotimin e 6 tetorit

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka hedhur shortin për renditjen e subjekteve politike në fletëvotimin për zgjedhjet e jashtëzakonshme të 6 tetorit.

Në këto zgjedhje, subjektet do të jenë të renditura nga numri 111 deri në 135.

Partitë do të jenë të renditura në fletëvotim sipas kësaj renditjeje:

111 Partia Liberale Egjiptiane

112 Partia Demokratike e Kosovës

113 Partia e Ashkalinjve për Integrim

114 Stranka Demokratska Akcija

115 Partija Kosovskih Srba

116 Partia Demokratike e Ashkalive të Kosovës

117 Pokret za Gora

118 Nova Demokratska Stranka

119 AAK-PSD 100% Kosovë

120 Sloboda

121 Samostalna Liberalna Stranka

122 NISMA- AKR PD

123 Jedinstvena Goranska Partija

124 Koalicija ‘Vakat’

125 Fjala

126 Lëvizja Vetëvendosje

127 Kosova Demokratik Turk Partisi

128 Partia Rome e Bashkuar e Kosovës

129 Partia Euro Atlantike e Kosovës

130 Kosovaki Nevi Romani Partija

131 Iniciativa e re Demokratike e Kosovës

132 Esmir Kasi

133 Gradanska Inicijativa Gora

134 Lidhja Demokratike e Kosovës

135 Srpska Lista