Punime të domosdoshme për siguri të sistemit, KEDS njofton ku do të ketë nesër ndërprerje të rrymës

Kompania për Distribuimin e Energjisë Elektrike në Kosovë (KEDS) njofton se më 24.04.2024 do të kryhen punime të domosdoshme për siguri të sistemit energjetik.

Si rezultat, në disa lokalitete do të ketë ndërprerje të rrymës.

Ky është orari sipas rajoneve:

Prishtinë

1.

Nga TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërprehet:

Dalja 10kV Ballovc (kodi: 14000008) prej orës 10:30 deri në ora 15:00

Vendet: Surkish, Lladofc, Sfeqël, Dumosh, Shajkovc, Surdull, Herticë, Drazhnje, Rakenicë dhe  Turuqicë.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, ndërrimi i shtyllave/izolatorëve të dëmtuar, shtrëngimi i përçuesve, pastrimi i trasesë.

2.

Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 7 do të ndërprehet:

Dalja 20kV J27 dalja nr.5 Pr7-Pr2 (kodi: 19000076) prej orës 11:00 deri në ora 12:00

Vendet: Objektet “Morina -IB”, “Burimi Com”,”Standart Plus”, NPT “Burimi Comerc” 2, NP”Krapi -com”-Faik Krapi, Hoxha, ADK NTSH (objekti banesor),”3B Projekti”sh.p.k.Bekim Rrahmon Canaj, SHPK”Premium Construction”-Fatos Tahiri, SHPK”Lirimi&ACL”-Hysen Haxhaj, Lagjja e Spitalit 3, Bujar Hasani”BTP HOLDING”Sh.P.K, “EURO STIL”SH.P.K.Shefqet Kabashi, Mustafë Javori NPN “NDËRTIMTARI-J”, rr.347.Ukshin Kovaçica 101,336.Lotë Vaku Hyrja -D/1 Nr-1.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri, instalimi i mikroswitch-it në ndërprerës për sinjalin e sustës së kurdisjes.

3.

Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 7 do të ndërprehet:

Dalja 20kV J38 MAP-Qendra e Paraburgimit (kodi: 19000083) prej orës 13:00 deri në ora 14:00

Vendet: MAP – Qendra e Paraburgimit.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri, instalimi i mikroswitch-it ne ndërprerës për sinjalin e sustës së kurdisjes.

4.

Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 7 do të ndërprehet:

Dalja 10kV J13 Fabrika e kasetave (kodi: 19000039) prej orës 14:00 deri në ora 15:00

Vendet: Fabrika e Kasetave, Hajvali- Varrezat dhe Busia Petroll.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri, instalimi i mikroswitch-it në ndërprerës për sinjalin e sustës së kurdisjes.

5.

NS 110/10(20)kV Prishtina 2

Dalja 10[kV] Nr.19 Ilirida, (Taslixhe II )  do të nderprehet:

NS 10/0.4kV TS Ilirida 4(Taslixhe 4) me kod: (11000004017) nga ora 09:00 deri 14:00.

Vendet: rr. Rasim Kiçina.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri, largimi i një shtylle dhe lidhja e konsumatorit në KPO.

Pejë

1.

Nga NS 35/10kV Peja II do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] M. e zezë  (kodi: 50051007) nga ora 10:30 deri në ora 15:30

Vendet: rrugët: 12 Qershori, Lekë Dukagjini (një pjesë), Maria Shllaku si dhe vendet Levoshë dhe Maja e Zezë.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri – eliminimi i vërejtjeve pas inspektimit te komisionit te pranimit teknik.

Prizren

1.

Nga TS 35/10 kV Dragash do të ndërprehet:

Dalja 10kV Bresana (kodi: 30036007) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Vendet: fshatrat: Blaq, Brodosanë, Buzez, Kuk, Kuklibeg, Zaplluxhe, afariste: N.P.T “Mulliri”  Buzez, N.T.P. Qumshtorja Sharri Kuk, Restoran Opoja si dhe BRRE-Hydro Power në Brodosanë

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, mirëmbajtje preventive i daljes 10kV (shtrëngimi i përçuesve, ndërrimi i shtyllave/izolatorëve të dëmtuar).

Mitrovicë

1.

Nga TS 10 kV Shupkovci do të ndërprehet:

Dalja 10kV Kqiqi (kodi: 70000102) prej orës 09:00 deri në ora 14:00

Vendet: Shupkovc, Kçiqi i Vogël dhe Kçiqi i Madh.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, ndërrimi shtyllave të dëmtuara dhe shtrëngimi i përçuesve.

Punime në projekte investive

1.

Nga TS 110/10(20) kV Skenderaj do të ndërprehet:

Dalja 10kV Likovci (kodi: 74000001) nga ora 11:30 deri 17:00

Vendet: Kryshefc, Morinë, Makermal, Polluzha, Shtuticë, Likofci i Ri, Rezallë, Tushil, Rezallë e Re, Likofci, Obri e Ulët, Murgë, Plluzhinë dhe Ticë.

Arsyeja: Projekte investive, zhvendosja e  shtyllës së betonit të tensionit të mesëm dhe adaptimit të njëjtës shtyllë për TSShB e cila do te vendoset në të njëjtën trase me largpërçues, projekti “Feeder 3.

Gjilan

1.

Nga TS 35/10 kV Lladovë do të ndërprehet:

Dalja 10kV Pasjan (kodi: 61066013) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Vendet: fshatrat Llashticë, Pasjan, Burinc dhe Muqi Baba.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, vendosja e konzolles bartëse në shtyllën e drurit, përforcimi i izolatorëve të tensionit t mesëm dhe shtrëngimi i përçuesve, degëzimi për TS – 181.

2.

Nga NS 35/10 kV Rrafshina do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Smira  (kodi: 61067006) nga ora 12:00 deri në ora 14:30

Vendet: fshatrat: Drobresh, Gërmovë (një pjesë), Kabash dhe Smirë.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri, vendosja e shtyllës së tensionit të mesëm.