Grafika: KALLXO.com

Falsifikimi i parasë, rastet në gjykata

Gjatë muajit korrik të këtij viti, asnjë person nuk është ndëshkuar për falsifikim të parasë nga gjykatat në Kosovë.

Të dhënat për dënimet janë grumbulluar në një hulumtim të realizuar nga KALLXO.com gjatë këtij muaji.

Vepra penale e falsifikimit të parasë mund të dënohet deri në 10 vjet burgim.

Ky raport është mbështetur në të dhënat e grumbulluara nga projekti “Databaza për luftimin e narrativeve të dëmshme mbi gjyqësorin”.

Programi është përkrahur nga Fondacioni i Mijëvjeçarit në Kosovë (MFK) dhe Korporata e Sfidës së Mijëvjeçarit (MCC).

Të dhënat në raport nuk paraqesin qëndrimet e MFK dhe MCC, por janë qëndrime të Rrjetit Ballkanik për Gazetari Hulumtuese (BIRN).