Postet nga: gjykatat

Fehmije Gashi-Bytyqi: Deri në vitin 2013 nuk ka qenë dispozita që precizon kohëzgjatjen e hetimit

Një prej arsyeve pse janë parashkruar lëndët e krimeve seksuale ka qenë edhe konfuziteti në ndarjen e lëndëve si dhe fakti se nuk ka qenë e ...

Dënimet e gjykatave për rastet e korrupsionit gjatë prillit të vitit 2022

Brenda muajit prill të këtij viti, gjykatat e Kosovës i kanë ndëshkuar 7 persona për vepra penale të korrupsionit.

Drejtësia e vonuar në trajtimin e lëndëve civile

Një qytetar i Prishtinës dëshiron që një çështje civile ta zhgjidhë në Gjykatën e Prishtinës, por ai duhet të llogarisë që lënda e tij do ...

Dënimet e gjykatave për rastet e grabitjeve gjatë marsit të vitit 2022

Brenda muajit mars të këtij viti, gjykatat e Kosovës i kanë ndëshkuar 5 persona për veprën penale të grabitjes.

Pezullohet greva në të gjitha gjykatat dhe prokuroritë e vendit

Punëtorët e administratës së prokurorive dhe gjykatave e kanë pezulluar grevën, e cila kishte filluar që nga data 1 mars 2022.

Dështimet e zinxhirit institucional në mbrojtjen e grave

Raste të vrasjes së grave, dhunimeve, e dhunës ndaj grave nga burrat e ish-burrat e tyre, po ngrit shqetësime për përgjegjësinë e institucioneve në trajtim ...

Vettingu për gjyqtarë dhe prokurorë, i domosdoshëm për kthimin e besimit të qytetarëve në sistemin e drejtësisë

Ministria e Drejtësisë në Kosovë këtë muaj ka hartuar koncept dokumentin për zhvillimin e procesit të vettingut.

Për 5 vite u shqiptuan vetëm 8 dënime me burg për shmangie tatimore

Kosova llogaritet si një ndër vendet me informalitet të lartë ekonomik. Gjendja e ekonomisë joformale në Kosovë, sipas raporteve vendore dhe ndërkombëtare, llogaritet të jetë rreth 30 % GDP-së ...