Dënohen shoferi e pronari i kompanisë për aksidentin tragjik në Gjilan

Me katër vite e tetë muaj burg është dënuar shoferi i automjetit, Mustafë Avdiaj, dhe me dy vite e tetë muaj burg është dënuar pronari i Kompanisë “Uji i Pejës”, Vigan Tigani në lidhje me aksidentin tragjik në Gjilan, nga i cili mbetën të vdekur dy persona, e disa të lënduar.

Lajmin për KALLXO.com e ka konfirmuar prokurorja e rastit, Rozelinda Manastiri.

Në një aktakuzë të përbërë prej 22 faqeve Prokuroria Themelore në Gjilan ka përmbledhur të gjitha dëshmitë, ekspertizat e të involvuarve në rastin e aksidentit të 7 marsit të vitit2019, aksident ky i cili ndodhi në qendër të Gjilanit nga ku dy persona kanë vdekur ndërsa dhjetëra të tjerë janë lënduar.

Prokuroria Themelore në Gjilan kishte ngritur aktakuzë ndaj Vigan Tiganit pronarit të kompanisë “Uji i Pejës” dhe punëtorit të tij Mustafë Avdiaj.

Video e re nga aksidenti i rëndë në Gjilan

Çka thotë ekpertiza e komunikacionit  për mënyrën e shkaktimit të aksidentit  të komunikacionit

Duke e parë  mënyrën e kryerjes së veprës penale  më të cilin rast janë shkelur dispozitat e Ligjit për rregullat e trafikut rrugor, Prokuroria Themelore në Gjilan ka parashtruar kërkesë  për konstatim dhe përgjigje profesionale se me lëshimet e kujt ka ardhur deri te aksidenti i komunikacionit.

Gjithmonë sipas aktakuzës së siguruar nga KALLXO.com, raporti i ekspertizës së komunikacionit doli se: “Shkaktar kryesor i aksidentit në komunikacion ishte ngasësi i automjetit transportues ku i pandehuri ka drejtuar automjetin transportues pa kontrollë teknike dhe pa dokumentacionin tjetër të nevojshëm për qarkullim, ku gjendja teknike jo e rregullt dhe mungesa e të gjitha dokumenteve të nevojshme për qarkullim ishin të ditura nga ngasësi.

– ka vazhduar lëvizjen dhe drejtimin e automjetit transportues  në një distancë prej 1166 metrave, nga pemtaria “VILSON”, deri te ndalja e plotë , duke mos shfrytëzuar manovrimin me timon për  nxjerrjen e automjetin jashtë rrugës.

– pas, dështimit të sistemit të frenimit, përshkak të ngarkesës dhe teposhtëzes,  automjetit vazhdimisht i është rritë shpejtësia mbi atë të lejuar, me çka janë  rrezikuar pjesmarrësit në komunikacion.

Shkaktar dytësor Firma “Uji i Pejës”, e cila ka vënë në qarkullim me dijeni automjetin transportues, të cilit i mungonin:

– Kontrollimi teknik dhe gjendja jo e rregullt teknike – Certifikata e regjistrimi të automjetit, – Certifikata e kontrollimit teknikik (kontrollimi teknik ishte i skaduar me dt:18.08.2017), – Çertifikata e tahografit, ku çertifikata e tahografit i kishte skaduar me dt:14.12.2018, – Urdhërin e udhëtimit, – Dëshmia e ngarkesës në mjet, – Vërtetimi se automjeti është në gjendje të rregullt për ngasje (qarkullim), – Ditari e automjetit, – Fletën garantuese për servisim të aparatit kundër zjarrit.

Në bazë të eksperizës mbi egzaminimin e gjendjes teknike automjetit të datës 10 Maj 2019 është konstatuar se:

Sistemi i drejtimit te kamionit para dhe gjatë aksidenteve zingjirore, ka funksionuar mirë.

Mungesa e ajrit të komprimuar, sasia e pamjaftueshme e glicerinës në enën e sistemit hidraulik të komandimit të lidhëses friksione  ose ndonjë  defekt tjetër  në këtë sistem i ka pamundësuar ngasësit që t’a ngasë  kamionin  në shpejtësinë me të vogël të mundshme.

Efikasiteti i sistemit  të frenimit në kamion nuk ka mundur të egzaminohet në Qendrën e kontrollimit  teknik  për shkak të dëmtimeve të mëdha   të kamionit

Sistemi i frenave  punues  në kamion  ka dështuar si rezultat i dëmtimit (plasaritjes) së gypit

Sistemi i frenimit  emergjent (tre stop cilindrave) në rrotat e boshtit  ngasës të kamionit  ka qenë  paraprakisht i deaktivizuar , në anën e majtë  plotësisht , kurse  në anën e djathtë  pjesërisht

Të gjitha gomat në kamion kanë qenë ne gjendje  të mirë teknike.

Kështu që sipas ekspertizës,sistemi i frenave punues  të kamionit  ka dështuar , si pasojë e dëmtimit  të gypit elastik , që mund të ketë ndodhur pak çaste  para aksidentit , kurse dështimi i funksionimit  të frenave emergjent  është pasojë e intervenimit  paraprak  në ta , respektivisht  de-aktivizimi i tyre.

Gjithmonë sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan të siguruar nga KALLXO.com, kontrollimi i fundit i kamionit kishte qenë në korrik të vitit 2016.

Më 18 korrik 2017 të njëjtit automjet i ka skaduar edhe regjistrimi.

Provat e prokurorisë defekti në frenat e kamionit shkaktar i aksidentit në Gjilan

Artikulli është përmirësuar në emrin e kompanisë nga “Uji i Mirë” në “Uji i Pejës”. Emri i kompanisë Uji i Mirë ështè përmendur gabimisht. Kallxo.com i kërkon ndjesë kompanisë Uji i Mirë për lëshimin.