AKP me njoftim për ish-punëtorët e tri ndërmarrjeve shoqërore

Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) ka njoftuar të gjithë ish-punëtorët e tri ndërmarrjeve shoqërore Jugopetrol në Prishtinë, Turist Kosova në Prishtinë dhe Jugoplastika  në Prishtinë, se publikimi i listave fillestare do të bëhet me datë 25, 26, 27, 28, 29 mars 2024.

Listat kanë të bqjnë me përfitimin e 20 për qindëshit të ish-punëtorëve.

Sipas AKP-së, listat mund t’i gjeni në ueb-faqen e Agjencisë Kosovare të Privatizimit www.pak-ks.org. 

Njoftimi i plotë i AKP-së, në gjuhën shqipe dhe atë serbe:

Agjencia Kosovare e Privatizimit njofton të gjithë ish punëtorët e Ndërmarrjeve Shoqërore: Jugopetrol në Prishtinë, Turist Kosova në Prishtinë, Jugoplastika në Prishtinë, se publikimi i  listave fillestare do të bëhet me datë 25, 26, 27, 28, 29 mars 2024.

Listat mund ti gjeni në ëebfaqen e Agjencisë Kosovare të Privatizimit www.pak-ks.org. 

OBAVEŠTENJE

Kosovska agencija za privatizaciju obaveštava sve bivše zaposlene društvenog preduzeća: Jugopetrol u Prištini,Turist Kosova u Pristini, Jugoplastika u Pristini, da će objavljivanje početne liste biti urađeno 25, 26, 27, 28, 29 mart 2024.

Liste možete pronaći na sajtu Kosovske agencije za privatizaciju www.pak-ks.org.