Postet nga: akp

AKP transferon 16.4 milionë euro në Fondin e Konsoliduar

 

AKP miraton planin për rishikim të Njësisë së Auditimit

Bordi Drejtues i Agjencisë Kosovare të Privatizimit sot ka mbajtur mbledhjen e rregullt për zhvillimet e fundit dhe aktivitetet e AKP-së.

Të hyrat vjetore mbi 50 mijë euro, Drejtori i AKP-së blen banesë me kredi

Drejtori Menaxhues i Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Valon Tolaj, ka blerë banesë në vlerë prej 70 mijë eurove gjatë vitit të kaluar. Në deklarimin e pasurisë për vitin 2019 në Agjencinë ...

AKP-ja vendosi kritere diskriminuese në tender

Auditori ka gjetur shkelje nëpër tenderë në Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Kjo Agjenci kishte shpërblyer me kontratë operatorët që nuk i plotësonin kushtet dhe kishte ...

Auditori: Agjencia e Privatizimit angazhoi 68 punëtorë me kontrata mbi vepër pa procedura

Agjencia  Kosovare e Privatizimit gjatë vitit 2019 ka angazhuar 68 punonjës me marrëveshje për shërbime të veçanta (kontrata mbi vepër), pa zhvilluar ndonjë procedurë formale të ...

AKP ia jep buxhetit të Kosovës 55 milionë euro

Agjencia Kosovare e Privatizimit ka filluar procedurat e transferimit të 55 milionë eurove në buxhetin e shtetit të Kosovës.

AKP e dëgjon Qeverinë, pezullon qiradhënien

Qeveria e Kosovës, më 10 mars mori vendim që t’i pezullojë të gjitha procedurat e qiradhënies së aseteve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit.

Qeveria Kurti e nis shuarjen e AKP-së

Qeveria e Kosovës ka marrë vendim që t’ia pamundësojë Agjencisë Kosovare të Privatizimit që të marrë vendime.