Foto: IPKO

Fuqizimi i të rinjve, IPKO mbështet arsimin përmes donacioneve në tri shkolla të Kosovës

Në një dëshmi domethënëse të përkushtimit ndaj arsimit dhe zhvillimit shoqëror, kompania e telekomunikimit – IPKO është krenare të njoftojë kontributet e saj të fundit bamirëse në ti institucione arsimore anembanë Kosovës.

Këto donacione, të cilat përbëhen nga mjete esenciale shkollore, nënvizojnë përkushtimin e IPKO-së për të nxitur mundësitë arsimore dhe mbështetjen e përpjekjeve akademike të të rinjve.

Mjetet shkollore të dhuruara, të kërkuara nga vetë shkollat, përfshijnë një sërë materialesh edukative të krijuara për të pasuruar përvojën mësimore të nxënësve dhe për të ndihmuar në zhvillimin e tyre akademik. Kjo iniciativë është pjesë e strategjisë më të gjerë të IPKO-së për të investuar në sektorin e arsimit, duke njohur rolin kryesor që arsimi luan në rritjen dhe prosperitetin e shoqërisë.

Donacioni për Qendrën Social-Edukative, Don Bosko në Prishtinë, përfshin një tabelë thelbësore interaktive RICOH A7500. Kjo teknologji e avancuar do të lehtësojë mësimet ndërvepruese dhe tërheqëse, duke i lejuar mësuesit të përfshijnë përmbajtje multimediale, dhe ushtrime ndërvepruese. Ky mjet paraqet një burim të vlefshëm që përputhet me përkushtimin e IPKO-së për fuqizimin e të rinjve dhe promovimin e një qasjeje progresive në arsim.

Gj. K. Skënderbeu në Pantinë të Vushtrrisë ka pranuar një donacion bujar nga IPKO, me 4 televizorë LED, 1 laptop, 1 printer dhe aksesorë. Shkolla është një qendër jetike për të mësuarit dhe këto pajisje elektronike synojnë të përmirësojnë mjedisin arsimor, duke lehtësuar prezantimet multimediale dhe përvojat interaktive të të mësuarit.

Donacioni mbështet si detyrat mësimore ashtu edhe ato administrative, duke fuqizuar mësuesit dhe studentët me burime moderne.

Ne, gjithashtu, kemi dhuruar materiale laboratorike për shkollën fillore “Gjon Serreci” në Ferizaj. Këto pajisje do të përmirësojnë mësimin praktik në Biologji, Fizikë dhe Kimi, duke nxitur një kuptim më të thellë të koncepteve shkencore. Këto materiale do t’u mundësojnë nxënësve të kryejnë eksperimente, të eksplorojnë parimet shkencore dhe të zhvillojnë aftësi thelbësore laboratorike. Duke investuar në këto burime arsimore, IPKO kërkon të krijojë një mjedis dinamik mësimor që inkurajon kureshtjen, të menduarit kritik dhe pasionin për shkencat.

“Ne besojmë se arsimi është gur themeli i zhvillimit dhe progresit të komunitetit. Mbështetja jonë për këto shkolla paraqet përkushtimin tonë për të ardhmen e rinisë së Kosovës”- tha Afrika Zyferi, zyrtare për Marrëdhënie me Publikun në IPKO.

“Duke i pajisur studentët me disa nga burimet e nevojshme, ne synojmë të nxisim një mjedis ku mësimi lulëzon dhe çdo fëmijë fuqizohet të ndjekë ëndrrat e tij”- tha ajo.

IPKO shpreh mirënjohjen e saj të përzemërt për stafin dhe administratën e Qendrës Social-Edukative, Don Bosko, Gj. K. Skënderbeu, dhe Shkolla Fillore e Mesme e Ulët “Gjon Serreci” për përkushtimin e tyre në arsim dhe bashkëpunimin e tyre në këtë nismë.

Së bashku, ne po bëjmë ndryshime në jetën e studentëve dhe po krijojmë një të ardhme më të ndritshme për Kosovën.

Foto: IPKO
Foto: IPKO
Foto: IPKO