Rishpallet konkursi për kryetar të Gjykatës së Prizrenit

Këshilli Gjyqësor i Kosovës është duke mbajtur mbledhjen e 267-të.

Kujtojmë se në mbledhjen e kaluar, u zgjodhën shtatë gjyqtar mbikëqyrës të Gjykatave themelore si dhe kryetari i Gjyaktës së Ferizajt.

Kurse kandidati për kryetar të Gjykatës së Prizrenit, Agron Hoxhaj, në mbledhjen e kaluar nuk i kishte marrë votat e mjaftueshme për t`u zgjedhur kryetar.

Meqë Hoxhaj, nuk mundi të marrë votat e mjaftueshme për kryetar, atëherë KGjK në mbledhjen e sotme vendosi ta rishpall konkursin.

Me këtë rast u miratua edhe Komisionit Vlerësues për Intervistim, Vlerësim dhe Rekomandimin e kandidatëve për pozitën e Kryetar të Gjykatës Themelore në Prizren.

Mbledhja është duke vazhduar me pikat e tjera të rëndit të ditës.

Bëjmë të ditur se gjatë kësaj mbledhje, anëtarët e KGjK-së dhanë përkrahjen për realizimin e projektit të mbështetur nga Byroja për Çështje Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe të Zbatim të Ligjit (INL), që ofron mbështetjen financiare për  audio-video incizimit të seancave gjyqësore nëpër Gjykatat tona.